Защо обучението при нас е удоволствие за децата?

Защо обучението при нас е удоволствие за децата?

Защо обучението при нас е удоволствие за децата?

Специфичното за нас:

Езиков Център Виа Германика е място за истинско учене. Ние предлагаме и прилагаме стриктна учебна програма на постоянен напредък, която надгражда материала плавно, но непрекъснато и извежда на всяко ниво до сертификат. Развиваме тестови умения в децата още от първо ниво по всичките 4 езикови компетентности. Преподавателският ни  екип е не само методически квалифициран, а и с грижа и ангажимент към успеха на децата.

Aтмосферата:

Работим с малки групи, за да можем да създадем приятна работна среда за всяко дете. Методиката ни съчетава интересно разработени теми с приятна заетост, така че ученето да очарова детето, да му създава положителни емоции. Умело развиваме усещането за езика и детето бързо прилага наученото на практика. Затова на всички им е забавно и учат с лекота!

Занятията

Те са разнообразни и интересни, но винаги неотклонно следват учебния план. В часовете винаги се редуват активности, които развиват уменията и градят елементите: както класически упражнения, така и занимателни игри. Децата при нас бързо се научават да пишат на немски. Така възприемат езика като немските деца: и чрез слуха и чрез зрението и чрез действието. Затова  основата им е стабилна – освен имитация участва и ума. А на празниците ….елате ни вижте на  празниците, ние празнуваме като типични немци.

Социалният  елемент:

Вашите деца тук са в ново обкръжение. Те се сдобиват с нови приятели, които имат същите интереси и възможности като самите тях. Именно с тях мерят сили в часовете или пък работят заедно като един силен отбор. С наученото във Виа Германика не само изкарват отлични оценки в училище или участват в международни състезания. То им дава самочувствието на знаещия и можещия - с наученото при нас те вече са най-добрите!

Етичните принципи на Езиков Център Виа Германика:

1.    Екипът ни вярва твърдо, че всяко дете, дошло при нас, може да научи езика.

2.    Ние уважаваме всички и им даваме възможност да се изявят.

3.    Показваме им, как да учат.

4.    Възпитаваме ги да обичат езика.

5.    Изискваме от тях да изпълняват поставените задачи.

Обучаваме децата Ви с любов и отговорност, защото знаем, че знанията по немски език са важни за тяхното бъдеще.

Коментари