Немският е лесен с Гинка Витанова: Предлози за време и място

Немският е лесен с Гинка Витанова: Предлози за време и място

Онлайн немски или присъствен немски? Моят подход е винаги еднакъв – знанията по немски са подредени в ясна система. Така уроците са разбираеми за всички. А думите или граматиката се запомнят лесно и могат да се приложат в общуването веднага.

Сега ви предлагам една малка помощ от материала за А1.1.

Употребата на предлозите в немския език може да бъде коректна, ако още в самото начало те се групират по правилния начин. Вижте някои предлози, които се употребяват като отговор на въпроса Кога? Те са само с дателен падеж. Забелязвате ли повторяемостта? 

И една кратка, прегледна таблица за обстоятелствено пояснение за място. Тук с примери на отговори при глаголи с движение. Тогава предлозите се употребяват с винителен падеж.

Надявам се есенните мотиви да ви донесат настроение. То винаги помага много при ученето. Научете само с 2 прочитания. Пожелавам на всички успех. Онлайн уроците ми са публикувани в Онлайн Виа Германика.

КоментариОставете коментар

Невалидно

Невалиден