Немският е лесен: Konjunktiv II

Немският е лесен: Konjunktiv II

Немският е лесен: Научи Немски с Нас!

Скъпи почитатели на качественото обучение, днес в поредицата Немският е лесен сме Ви подготвили тема, която със сигурност ще привлече вниманието и интереса Ви. За тези, които държат на добрия и учтив изказ, една езикова категория е от голямо значение. Тя е темата на нашия урок днес.

Konjunktiv llтруден ли е всъщност?

Със сигурност всеки, който е учил немски език, знае, че тази категория има незавидната слава на една от най-трудните граматически категории. Но ако се водим от комуникативните езикови цели и следваме практическата употреба на езика, ще установим несъмнено, че формите и сферите на употреба са ясни и лесни.

И така, да ги проследим заедно....

Какво представлява Konjunktiv II: 

Глаголът има граматическа категория, наречена наклонение. Тези наклонения в немския език са общо 3 на брой:

1. Indikativ:  Ich lerne Deutsch. Аз уча немски.

2. Imperativ: Lern Deutsch!  Учи немски!

3. Konjunktiv II: Ich würde Deutsch lernen. Бих учил/а немски.

Последният пример ясно показва, че с помощта на Кonjunktiv ll говорим условно, т.е. действието това е нашата представа за него.

Кога го употребяваме:

В най-общия случай чрез него се изразяват

- нереални действия - мечти и желания, възможности и хипотези

- вежливост.

Как се образуват граматичните му форми:

Съществуват 2 (два) начина за образуване на Кonjunktiv ll. Ето го и първият, който е с най-широка употреба. Отнася се за изказвания за настоящето. Известен е като: würdeForm.

В тази си форма Konjunktiv II e изключително лесен за образуване и употреба, a придава на изказа прецизност и изтънченост. Убедете се сами:

Както виждате „würde“ е на втора позиция в изречението и като такъв той естествено е глаголът, който се съгласува с подлога по лице и число: ich würde. Към него в края на изречението поставяме основната форма на основния глагол (Infinitiv): gehen. Схема 1 онагледява прекрасно тази лесна формула.

Важно: Тук единственото, което трябва да съблюдаваме е спрежението на глагола würde“, т.е. промяната във формите му в различните лица и числа. Другият глагол е винаги в основна форма на края на изречението.

Ето спрежение на глагола lesen Konjunktiv II:

z.B. Ach, so ein tolles Buch! Meine Kinder würden es gern lesen. ( биха прочели)

       Ach, so ein tolles Buch! Mein Kind würde es gern lesen. ( би прочелo)

А ето и още примери от този тип конструкция в различни по цел на изказване изречения:

** намерение, желание

Wir würden öfters solche Veranstaltungen organisieren. Бихме организирали по-често такива мероприятия.

** хипотеза

Was würdest du an meiner Stelle tun?  Какво би направил ти на мое място?

** вежливо предупреждение

An deiner Stelle würde ich das nicht tun! На твое място не бих направил това!

По горепосочения модел практически можете да образувате Кonjunktiv II неограничено, с всеки един глагол и това би било напълно достатъчно, за да изразите мислите и намеренията си.

Но съществува и т. нар, „същински“ Konjunktiv II, с който ще Ви запознаем в следващата част, и който се ползва често в активната немска реч. Това формообразуване си струва да научите, за да се чувствате абсолютно сигурни и пълноценни в общуването си на немски.

За всички, които Искат да Могат да говорят Немски и предпочитат самостоятелното и индивидуално обучение: запознайте се, как функционира нашата собствена интернет платформа или последвайте линка https://online.viagermanika.com/ и се запознайте с предимствата на нашата онлайн платформа за курсове.

Втората част на темата прочетете тук.

 

КоментариОставете коментар

Невалидно

Невалиден