Общи условия за пазаруване

Общи условия за пазаруване

Общи условия за пазаруване на стоки в онлайн магазина 

I. Предмет

1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Виа Германика 2011 ЕООД със седалище гр. Бургас, бул Стефан Стамболов 15, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, които възникват във връзка с ползването на онлайн магазина на интернет-страницата www.viagermanika.com в раздела e-shop.

II. Сключване на договор за поръчка

1. С посещението си на Онлайн - Магазина Ползвателят се съгласява и приема, че действията му се осъществяват в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия за пазаруване в Онлайн- Магазина.

2. Продуктите, предлагани за продажба в Онлайн-магазина включват образователни продукти и допълнения към тях. Продуктите са класифицирани в отделни категории по вид, като съществените характеристики на всеки продукт са представени в описание на сайта.

3. Всички права на интелектуална собственост върху Съдържанието, включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, промишлен дизайн, фотографии и продукти, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на Виа Германика 2011 ЕООД и/или съответните техни собственици.

4. Ползвателят може да използва продуктите единствено за лични цели и цели без търговски характер и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

      III. Поръчка

     1. При подаването на поръчка за закупуване на продукт Ползвателят се регистрира доброволно на сайта на www.viagermanika.com . За да извърши        регистрация, всяко физическо лице трябва да попълни формуляра за регистрация, като предостави следните данни за доставка:

- валиден имейл адрес  и парола

- име и фамилия,

- точен пощенски адрес за доставка

- валиден телефонен номер.

2. Ползвателят носи отговорността за попълнените данни, както и за това те да са достатъчно подробни,  за да позволят изпълнението на доставката и плащането. Подадената от Ползвателя информация ще се използва изрично и само с цел доставка на поръчания от Ползвателя продукт и няма да бъде предоставяна на трети лица.

3. Ползвателят е длъжен да пази паролата си поверителна.

4. За да закупи даден Продукт, Ползвателят го добавя в количката със съответния бутон при описанието на продукта. Когато завърши разглеждането на продуктите и желае да финализира поръчката, Ползвателят натиска съответния бутон.

5. За да се осъществи поръчката, Ползвателят трябва да има регистрация в Онлайн-Магазина с указаните в чл.II.4 данни.

6. Във всички случаи за купувач по Договора за покупко-продажба се счита Ползвателят, с чиято регистрация е направена поръчката.

7. След въвеждане на всички необходими данни Ползвателят избира един от възможните начини на плащане.

8. Договорът за покупко–продажба се смята сключен от момента на подаване на поръчката от Ползвателя. Виа Германика 2011 ЕООД потвърждава направената поръчка чрез имейл, който съдържа данните, необходими за изпълнение на поръчката.

9. При подаване на своята поръчка за покупка Ползвателят се съгласява, че настоящите Общи условия, достъпни на следния адрес: www.viagermanika.com, се прилагат към тази поръчка и следователно, представляват неразделна част от сключения Договор за покупко– продажба.

10.  След автоматично потвърждаване на поръчката чрез обратен мейл от страна на www.viagermanika.com, артикулите ще бъдат окомплектовани и изпратени на посочения от клиента адрес за доставка.

11.  Ползвателят се съгласява, че Виа Германика 2011 ЕООД има право да се свързва с него чрез изпращане на имейл или по телефоназа всички обстоятелства, отнасящи се до изпълнението на Договора за покупко-продажба.

12.  При представянето на даден продукт в Онлайн-Магазина могат да бъдат използвани изображения, включващи и други продукти, които не са включени в цената на представения продукт, както и артикули, които не се продават в Онлайн-Магазина. В текста, придружаващ изображението, се посочва кой е продаваният продукт.

 IV. Наличност на Продукти

1. Виа Германика 2011 ЕООД осигурява своевременно доставка на поръчаните от Ползвателя артикули на посочения адрес за доставка, когато артикулите са налични във фирмата.

2.  При изчерпване на наличността или възможно забавяне на доставката над определения срок поради моментна липса на артикули, служителите на Онлайн-Магазина на www.viagermanika.com се задължават да информират Ползвателя за това, като се свържат с него по телефон или e-mail. Това важи и в случаите, когато само част от поръчаните Продукти не са в наличност.

V. Цени и начини за плащане

1. Цената на даден артикул се посочва в описанието на съответния продукт и включва ДДС и всички останали данъци и такси, които се изискват по силата на закона. Цените не включват разноските по транспорт и доставка.

2. Виа Германика  2011 ЕООД си запазва правото да променя цените. При всички случаи, цената, обявена в Онлайн-Магазина в момента на добавяне на продукта в количката от Ползвателя, е цената, която той се задължава да заплати.

3. Цената, която се дължи по всеки Договор за покупко–продажба, може да бъде платена посредством един от следните начини за плащане: с наложен платеж при получаване на доставката с куриер или с банков превод на сметката на Виа Германика 2011 в Райфайзенбанк.

4. При попълване на вносната бележка за банков превод Ползвателят следва да посочи номера на поръчката, изпратен на Ползвателя по имейла от Онлайн-Магазина, като основание за плащане.

5. При избор на опцията за банков превод, поръчката ще бъде изпратена след получаването на плащането за поръчката.

6. За закупените Продукти Виа Германика 2011 ЕООД издава съответните счетоводни документи, като използва данните на Ползвателя, предоставени при извършване на поръчката.

VI. Доставка

1. Срокът за доставка на Продукти, поръчани от Ползвателя, е между 3 (три) и 7 (седем) работни дни след датата на поръчката, ако стоката е в наличност.

2. Разноските по транспорт и доставка на закупен продукт е за сметка на Ползвателя.

3. Ако клиентът избере опцията за наложен платеж, цялата стойност на поръчката и куриерската доставка следва да бъде платена на куриера при доставка на място на посочения от клиента адрес.

4. Виа Германика 2011 ЕООД не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на доставката на Продукти, настъпило само и единствено по вина на Ползвателя и/или поради неверни, непълни или неточни данни за доставка, предоставени от Ползвателя.

VII. Връщане на доставка

1. Ползвателят има право да се откаже от Договора за покупко-продажба без да посочва каквато и да било причина и без да дължи обезщетение за това в срок от 7 (седем) календарни дни, считан от датата на получаване на доставката на съответния продукт от Ползвателя.

2. В случай че Ползвателят упражни правото си на отказ от Договора за покупко–продажба, той е длъжен да върне получения продукт без неоправдано забавяне и не по-късно от 7 (седем) календарни дни от подаване на заявлението за отказ до Виа Германика 2011 ЕООД на адрес 8000 Бургас, ул. Македония 26. Счита се, че горепосоченият срок е спазен, когато продуктът е изпратен в рамките му.

3. Ползвателят трябва да върне продукта в количеството и състоянието, в което го е получил от Виа Германика 2011 ЕООД. Продуктът трябва да бъде придружен от всички части, принадлежности, указания, условия за ползване и други сходни документи, които Ползвателят е получил с Продукта, и оригиналната опаковка, ако такава е налице.

4. В случай на връщане на продукта на Ползвателя се възстановява стойността на сумата, която той е платил за продукта, но не и за транспортните разходи.

5. Платената сума за върната поръчка без цената на куриерската услуга се възстановява на клиента само по банков път на предоставена от него банкова сметка в рамките на 5 (пет) работни дни, след като служителите на www.viagermanika.com получат върнатата пратка.

6. Виа Германика 2011 ЕООД не носи отговорност за случаи на явни механични повреди на Продукта или на колета/опаковката, причинени при транспортиране. Ползвателят подписва съответен формуляр за рекламация в присъствието на лицето, което извършва доставката на Продукта.

7. Ползвателят се съгласява, че разликите в изображенията на продуктите, дължащи се на индивидуалните настройки на неговия/нейния компютър (цвят, съотношение и т.н.), не могат да послужат като основание за рекламации относно Продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.

VIII. Отговорност

1. Виа Германика 2011 ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването и ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол- случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет.

2. Виа Германика 2011 ЕООД не носи никаква отговорност за щети и загуби при доставката, настъпили вследствие на обстоятелства извън  възможния контрол Виа Германика 2011 ЕООД, която представлява Онлайн-Магазина на www.viagermanika.com. 

IX. Общи положения

1. Начините за връзка с Онлайн- Магазина на www.viagermanika.com са:

- адрес: гр. Бургас,  ул. Македония 26.

- имейл адрес:  info@viagermanika.com.

- телефон за контакт: 0894 37 6667

- работно време: понеделник-петък от 11 до 16 часа.

Всички подлежащи на връщане продукти се връщат на посочения тук пощенския адрес.

2. Настоящите Общи условия и всички Договори за покупко–продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за покупко–продажба, се разрешават от компетентните български съдилища.

3. Всички въпроси и оплаквания, неуредени с настоящите Общи условия за ползване, подлежат на разрешаване според законите на Република България.

4. Настоящите Общи условия влизат в сила на 1 Април 2017г. 

Коментари