Сертификатен немски - точно за теб

Сертификатен немски - точно за теб

Сертификатен немски - точно за теб

Защо серификатното обучение по немски ще ти допадне? Класическото Старо и Иновативното Ново си дават среща в тези курсове по немски във Виа Германика. Кои са те? Как се съчетават?

  ТРАДИЦИЯТА, КОЯТО ТИ ХАРЕСВА   

⦿ Тази година курсовете по немски за гимназисти стартират още в средата на септември с всички нива от Европейската Езикова Рамка – А1 до С1. Датата е 19.09. - събота. Но преди тази дата - на 12 и 13 септември ще проведем безплатен Езиков преговорен практикум за записаните курсисти, за да могат по-плавно да преминат към следващото ниво след дългата принудителна ваканция. Този практикум е своеобразен подарък в стила на Виа Германика и отговорната ни солидарност поради Covid-19.

⦿ В рамките на учебната година курсистите ни ще посещават 1 курс и ще получат знания и умения по немски за 1 цяло ниво.

⦿ Както обикновено присъствените занятия ще се провеждат 1 х седмично. Останалите форми на работа са организирани по съобразен график в другите дни.

⦿ Заложените в обучението цели са без промяна: курсовете по немски за гимназисти са сертификатни по своята насоченост и освен пълния обем учебен материал към всеки курс има включена изпитна подготовка според нивото. 

⦿ Част от курса са също заключителните изпити по немски на края – писмен и устен. Те се провеждат на обявените дати и не се заплащат допълнително. На края на курса се издава удостоверение също без екстра заплащане.

⦿ Крайната цел на цялостното ни сертификатно обучение по немски език е успешното полагане на изпит за немския сертификат ТестДаФ. Той е без валидност и е документът, с който се доказват знанията по немски за прием в университет или за работа.

⦿ Курсовете по немски в Езиков Център Виа Германика се водят само от квалифицирани преподаватели – филолози.

⦿ Какво ще научиш? Ето как говорят нашите курсисти на ниво А2 - плавно, свободно, сигурно!

  НОВОТО, КОЕТО ЩЕ ТЕ ЗАПЛЕНИ  

● Пълното обновление на сертификатната ни програма за ученици е приключено успешно. Сега тя е оптимизирана с актуални форми на работа и обогатена с проектна работа по странознание. Така че ще учиш по актуални, модерни и специално написани за твоята възраст немски учебни системи и с нови форми на работа.

● Учебните системи, по които водим обучението само във Виа Германика, имат целите да развиват всички умения равностойно и с помощта на различни допълнения. Базирани са на комуникативната методика и отговарят на последните изисквания на променената ЕООР. Така че знанията се прилагат веднага на практика леко и според интересите и компетенциите на сегашното поколение.

● Какво ще учиш и как? Уроците разработват съвременни теми мотивират към оживени дискусии, извеждат модерна лексика и фразеология, допълват се с филми и аудио-упражнения по фонетика... И всичко това чрез приятни за младежи форми на работа и творчески задачи. А работата по проекти има за цел да разшири знанията и да даде изява на творческите заложби на всеки курсист по нестандартен начин.

● По време на занятията ще упражняваш новите изпитни формати, както и съвременните тематични аспекти на изпитите за немски сертификат независимо от вида им.

● Последователно ще развиваш умението си да защитаваш личното си мнение с убедителни аргументи, да водиш смислени дискусии с точните изразни средства, да пишеш лични коментари в свързан текст.

● Оптимизирали сме лексикалната работа, за да можеш да овладяваш думите още по-плавно и сигурно с по-малко усилия.

● Но не само това! Визуализирахме граматичната част на на твоите уроци, така ще можеш да учиш по още един начин, който ти е по-близък.

Искаш да научиш немски и да го използваш на практика? Избери тогава Виа Германика! Учи немски с твоите връстници и създай нови приятелства. Ще ти бъде интересно и супер полезно. Вземи изпита ТестДаФ и следвай безплатно в Германия или Австрия. Създай бъдещето си днес! Със солидни знания по немски. Обади се на 0894 37 66 67 или направи запитване с контактния формуляр. Виж тук графика на курсовете ни в табличен вид. И разгледай галерията ни с наши курсисти. 

Коментари