Технически университет Виена

Технически университет Виена

В Езиков Център Виа Германика вече 2 десетилетия предлагаме сертификатни курсове по немски за гимназисти и студенти. Целта им е да се вземе сертификат по немски език, с който да се осъществи следване в Австрия или Германия. В тази статия ще ти представим един от водещите австрийски университети, където например може да ти послужи той. Ако и ти имаш добри знания по немски език и се интересуваш от инженерство, кандидатствай в ТУ Виена!

Началото на известния виенски технически университет се корени още в началото на 19 век, когато през 1805 година император Франц II. издал указ за създаване на политехнически институт във Виена. Той бързо се разраства и става модел за създаване на подобни институти и в Германия.

Сега ТУ Виена е автономен университет с 8 факултета, с които покрива класическите инженерни области – това са например факултетите по архитектура, информатика, машиностроене, строително инженерство и т.н. В тях работят 2600 сътрудника, организирани в 51 научни института. Общият брой на всички студенти на година е почти 30 000, като всяка година се приемат по около 4000 студента. Забележително е, че почти 1/3 от тях са жени. Най-голям интерес има към специалността архитектура. В нея всяка година се приемат над 1000 студента, завършилите са около 60% от приетите. На второ място е информатиката с около 700 места, следват електротехниката с около 600 места и строителното инженерство с около 500 места. В световните класации университетът заема предни позиции най вече със специалността компютърни науки.

Техническият университет във Виена бележи редица научни върхове в прилагането на технически иновации и е водещият австрийски университет в одобрените патенти и съвместна работа с водещи лаборатории и европейски програми.

ТУ Виена предлага инженерни бакалавърски и магистърски, квалификационни и докторски програми. Всички специалности се предлагат за зимния семестър. От тях има такива, за които местата са ограничени, а за други има включена предварителна подготвителна фаза за ориентация.

Кандидатстването е онлайн и започва през март. Още при подаването на онлайн-молбата са известни следващите фази от процеса на кандидатстване и записване.

Занятията в ТУ Виена се провеждат естествено на немски език. Така че освен другите документи, всеки чужденец трябва да представи и документ за владеене на езика на ниво С1. Това могат да бъдат TestDaF 4x4, Deutsches Sprachdiplom C1, Österreichisches Sprachdiplom C1 и други. ТУ Виена предлага и възможност за кандидатстване за студентско място с подготвителна година с цел учене на немски език. Минимумът знания по немски в този случай трябва да е ниво А2. За още подробности https://www.tuwien.ac.at/lehre/

Коментари


Невалидно

Невалиден