Удостоверения

Удостоверения

Удостоверения

Езиков Център Via Germanika издава на своите курсисти удостоверение за завършен курс. То съдържа точните характеристики на проведеното обучение, нивото спрямо ОЕЕР, както и резултатите от заключителния изпит в проценти. Удостоверенията на участниците в сертификатните ни курсове за ученици съдържат и средната оценка от текущия контрол  на езиковите умения и знания.

Коментари