Ефективният учебен процес включва и специална обстановка! Тя трябва да стимулира нагласите за учене у курсиста - важна предпоставка за добър краен продукт. Виа Германика не само прокламира, а работи за подкрепяща учебна среда. За да се потопиш в чуждия език и за да учиш с удоволствие! Освен индиректните знания, които курсистът придобива, защото и стените помагат, мотивиращият ефект от прекрасната обстановка е голям. Затова в Езиков Център Виа Германика учебната среда е уникална, а учениците ни винаги в добро настроение!