Защо немски? Към родителите

Защо немски? Към родителите

Защо немски? Към родителите

Детето е един проект. Неговото образование е всъщност  една  инвестиция. Инвестиция, която ще се възвръща на по-късни етапи. В повечето случаи  родителите  познават добре своето дете и имат вярна представа за силните и слабите му страни. Въпреки това въпросът какво да се предприеме, за да не се пропусне правилната възраст, продължава да е актуален. Нашият съвет към всички е: Учете чужди езици! За тяхното овладяване са необходими години, ненавременното решение може да  затвори цели трудови пазари! Осигурете на детето си алтернативи , шансове, възможности за един следващ етап:   моментът, в който да реши, с какво и как  да продължи напред.

Учете чужди езици!

Но на кои езици да заложите? Дали английски или немски? Испански или италиански? Тук еднозначен отговор няма.  Това, което е ясно е, че един език не стига. А старата поговорка, че чуждите езици отварят врати към нови светове, е по- вярна и приложима от всякога!  И тъй като сме част от голямото Европейско семейство определено  владеенето на  немски език е голямо предимство, защото най- силната икономика в Европа предлага и най- много и най -добре платени работни места. Скъпи родители, инвестицията Ви в курсове по немски език  детето Ви ще възвърне с едномесечната си заплата! Естествено при условие, че заема високоплатена работна позиция.

Клишета за немския език

Много предубедено звучи, че този език е труден. Бихме казали, че  лесни езици и въобще лесни неща няма. Всяко нещо изисква усилия. Който подхожда сериозно и е последователен, може да научи перфектно не само немски. Това показва и нашата над 10-годишна практика, както и резултатите на нашите курсисти  на всякакви видове изпити по немски в България и в Германия. Друго често спрягано клише е, че немският език не звучи красиво. На това можем само да кажем, че „Одата на радостта“ е на немски.  За „Фауст“ ще премълчим.

Как да учим немски?

Родителите често грешат с избора на начина за изучаване на езика. Причината за това е, че не съдържанието на обучението определя избора. Затова според нас всеки родител трябва да си отговори на въпроса: Какво получава моето дете срещу парите, които давам: Написано домашно? Проверен доклад? 5 монотонни упражнения за спрежението на глагола? Или системни и сигурни знания? ДОКУМЕНТ, който да отваря врати?  Основа, на която да се стъпи за следване или работа?

Нашият водещ принцип

Ние смятаме, че един език трябва да се учи така: Системно! Задълбочено! Комплексно! До най- високите нива! За да е инвестиция, а не пропиляно време! Затова въпреки многобройните запитвания ние продължаваме да НЕ предлагаме частни уроци.  При частните уроци  се работи на парче, не може да има последователност при изграждане на уменията и  липсва конкурентната среда.

Групово обучение – защо? 

Защо  препоръчваме и толкова държим на груповото обучение като най - добра форма на обучение? При груповото обучение има установен ред и дисциплина при провеждане на занятията. Тази регулярност е изключително важна за процеса на учене. Груповото обучение подтиква  освен това да си подготвен за учебния час, дори само заради факта да не се изложиш пред останалите. В групата се преценя дали наистина си толкова добър, колкото си мислиш. Тази самооценка е изключително  мотивираща.  Груповото обучение определено тегли напред всеки, който иска да бъде много добър и да постига високи резултати. Причината за това е, че могат да се прилагат методи в различни социални форми, при които курсистите учат много и един от друг.

И повярвайте: всички вложения било то финанси от страна на родителите или пък труд от страна на детето, неминуемо ще се възвърнат и то многократно. Не забравяйте и удовлетворението, което ще изпита Вашето дете.

Защото владеенето на немски език ще ви предложи ВИНАГИ ВАРИАНТ: за следване в Германия или България, за стаж в големи немски фирми, за работа в немско езичния трудов пазар, за магистърски програми и специализации. Възможностите са неизброими. Но само, ако сте изградили предпоставките!