VG-Schule: Немското училище за деца

VG-Schule: Немското училище за деца

В съвременния динамичен свят владеенето на чужд език е не просто необходимост, но и въпрос на престиж и амбиция за себереализация. С тази статия целим да ви разкрием неподозираните предимства на това детето Ви да познава немския език. Но искаме да ви дадем и задълбочен отговор на въпроса, защо да изберете Виа Германика и немското училище за деца  VG-Schule, където се провежда специално обучение по немски за деца в 3 възрастови групи.

VG-Schule - Учим немски с радост

Да, наясно сме, че английският е езикът, на който светът комуникира, но истината е, че неговото владеене е само изискуемият минимум, но не и това, което ще Ви направи разпознаваеми и предпочитани на трудовия пазар.  

Наред с общоизвестните факти, че немският език е един от най-влиятелните в политическия и икономически  свят, той развива чрез своята граматическа и лексикална специфика, сензитивността към езиците като цяло. На какво се дължи това? Най-вече на факта, че немският език принадлежи към индоевропейската езикова група, при която азбуката е латинска, а звукоизвличането много сходно. Това го прави изключително близък с английския, нидерландския и люксембургския. Следователно, ако немският се явява първи чужд език, то детето получава една солидна основа, върху която би могло да трупа знания по втори и повече чужди езици.

Дотук добре, но пред Вас като родител възниква въпросът кой точно курс да изберете за своето дете. В избора си би следвало да се водите от ключовия момент в детското чуждоезиково обучение, а именно, че децата учат най-успешно посредством сюжетно-ролеви, игрови занимания, както и тогава, когато е ангажиран емоционалния им свят. Тоест, докато е по-малко, детето не толкова разграничава смисъла на отделните думи, а по-скоро чувството, което създават те у него и околните. А какъв по-добър начин за ангажиране и въвличане в обучението с преживяване, от изкуството. Музиката, например, играе голяма роля в учебния процес по немски, поради простичкия факт, че всеки един език има своя мелодия и ритъм. Дори изреченията с различна цел на изказване (съобщително, въпросително, възклицателно, заповедно) звучат на немски с  вариации в интонацията. Затова ние във Виа Германика сме избрали актуални учебни системи, диференцирани по възраст и насочени към днешните деца! Тук на помощ, освен преподавателите на VG-Schule, идват и специално създадените авторски песни, видеа, филми и други мултимедийни продукти, композирани за целите на едно всеобхватно чуждоезиково обучение. В тази връзка, много честа грешка, която мнозина допускат, е да неглижират произношението и да се концентрират преимуществено върху граматика и писане. Това от една страна стресира детето, защото така то губи причинно-следствената връзка защо и как трябва да усвои материала, а от друга, му създава бъдещи неудобства, попадайки в реална езикова среда с грешно заучена артикулация и произношение.

В системата за обучение по немски за деца VG-Schule сме внедрили и  други творчески методи, сред които наш фаворит е проектно-базираното обучение , което в последните години доказа своята ефективност. В него, залагайки на екипна работа, изобразително изкуство и социални умения се реализират различни по цел езикови задачи. Наред с екипните, неизменна част от нашата работа са и индивидуалните задачи, които освен разнообразие, внасят яснота по напредъка на конкретното дете.

Доказателство, че сме на прав път, е фактът, че децата проговарят немски веднага, при това с прекрасно произношение. И че идват във VG-Schule не по задължение, а с радост. Защото учебните занятия са съдържателни и забавни едновременно. Нека и Вашето дете стане Виа Германче, за да върви по пътя на успеха - своя личен успех! Записванията стартират от август месец. Очаквайте графика тук.

КоментариОставете коментар

Невалидно

Невалиден