Искаш да учиш немски успешно? Направи го във Виа Германика

Искаш да учиш немски успешно? Направи го във Виа Германика

Искаш да учиш немски успешно? Направи го във Виа Германика

За разлика от много други езикови школи Via Germanika е специализиран Немски Езиков Център. Основан с тесен профил непроменен и до днес, Виа Германика предлага качествено обучение по немски според възрастта и целта на учене. Перфектната организацията на езиковите курсове, която включва винаги 4 утвърдени цикъла на ученето: преподаване, затвърждаване, преговор и тестване,  подпомага бързото изучаване на немски език, за да се прилага, където потрябва.

 

Ключово в обучението ни по немски е развиването на УМЕНИЕТО ГОВОРЕНЕ

 

Как проговарят нашите курсисти още в първия час по немски? Естествено като говорят! Звучи логично, но всъщност точно УМЕНИЕТО ГОВОРЕНЕ навсякъде другаде е почти изключено от учебните часове. Причините? Много е трудоемко и иска отлични преподавателски умения. 

В Немски езиков център Виа Германика курсистите се научават да говорят плавно по всички изучавани теми, защото:

 

1. Целта на нашето обучение са езиковите умения. Ние не прескачаме задачите за Говорене! По двойки, групи или като дискусия нашите курсисти говорят редовно в учебния час. 

2. Във всяко учебно занятие създаваме комуникативни ситуации и насърчаваме участниците в курса да говорят по тях с правилните езикови средства. Така те прилагат по естествен начин наученото.  

3. По време на всеки учебен час активностите по умението Говорене се упражняват старателно под ръководството на квалифициран учител по немски език. 

4. Винаги развиваме и спонтанното говорене, което активира изрази от ежедневната реч. 

5. Всеки курс завършва с устен изпит.

 

За нас е важно УЧИТЕЛЯТ по немски да е професионално компетентен и да ПОДКРЕПЯ учащите

 

При нас работят само учители - филолози със защитена методическа подготовка за преподаване на немския език като чужд. Задачата на преподавателя в Немски езиков център Виа Германика е да ръководи учебния процес така, че курсистите да научават немски лесно и да прилагат наученото в различни аспекти в час. Квалифицираният учител знае как 

- да подкрепя,

- да коментира, 

- да поправя грешки

- да  активизира курсиста в час. 

Той може да дава обективна оценка на знанията. А такава оценка дава криле, създава устойчива себеоценка и мотивира за учене. 

Във Виа Германика учителят  не само обяснява думите, идиомите и граматиката, той преподава и изпитни стратегии, тестови умения и начин на презентиране. Затова нашите учебни занятия са полезни, интересни, разнообразни, динамични и изпълнени с добра атмосфера. В такава среда курсистите могат да разгърнат своите способности и знания пълноценно и да надграждат всеки учебен час своите знания и умения. Компетентният учител е мотивиращ, учениците му успешни. 

 

Малките хомогенни групи са с основна роля за активна работа в час на всички курсисти

 

От създаването на Виа Германика ние работим с малки групи до 10 души, които са в една възрастова група.  Доказано е, че това е оптималната форма за успешна езикова работа в час. Курсистите изпълняват задачи по двойки или групи, по време на които те общуват помежду си на немски език като равни страни. Така те учат и един от друг и надграждат много знания неусетно и без смущение. 

Когато са връстници, курсистите учат с еднакво темпо и имат близки теми за говорене помежду си при получаване на задача. Затова груповото обучение за нас е приоритет. А и преподавателят може да упражни индивидуален подход към всеки курсист - това в учебната работа не е за подценяване.

За съжаление професионалната преподавателска работа и създаването на учебни програми за успешно учене вече са рядкост. Това до голяма степен ни натъжава, особено когато в групите ни се включат ученици с големи пропуски, но и с големи възможности. Виждаме просто несвършена работа. Но за нас професионализмът и отговорността в провеждането на учебния процес е важно. Затова продължаваме напред с оптимизъм и нови форми на работа. Така че винаги да сме в крак с новото поколение. Ето актуалните курсове по немски. Запишете се навреме с отстъпка.

Update cookies preferences