Удостоверения

Удостоверения

Удостоверения

Езиков Център Via Germanika издава на своите курсисти удостоверение за завършен курс. То съдържа точните характеристики на проведеното обучение, нивото спрямо ОЕЕР, както и резултатите от заключителните изпити в проценти.