Най-доброто обучение по немски за деца в Бургас е във Виа Германика. Курсовете по немски се провеждат по специални учебници, с които работим единствено ние. А децата от 6 до 13 години разпределяме в 3 възрастови групи. Така всеки учи немски в курс със своите връстници и по учебник според възрастта си.