Гинка Витанова: Струва ли си обучението по немски във Виа Германика?

Гинка Витанова: Струва ли си обучението по немски във Виа Германика?

Гинка Витанова: Струва ли си обучението по немски във Виа Германика?

Или какво получават курсистите и техните родители от нашата сертификатна учебна програма?

В последните години промените в образователната ни система са много. За жалост с отрицателен знак. Безумна седмична натовареност, но с много малък полезен коефициент. И пълен хаос в системността на изграждане на знания по който и да е предмет. Затова негативните резултати са безспорен факт. Но при обсъждането им непрекъснато се говори само за  дефицит на знания и ниски резултати при сравнителни изследвания на грамотността. Най- главната последица обаче е формирането на отрицателно отношение към ученето от една страна и изкривената оценка и себеоценка за собствените възможности от друга.

Затова за мен създаването на последователна система на обучение по немски език спрямо целта на учене беше абсолютно първостепенна задача. Благодарение на стриктна организация на учебния процес, постоянно надграждане на материала и регулярен преговор всеки младеж курсист на Via Germanika може да вземе сертификат по немски за следване в Германия и Австрия, ако желае и си го постави за цел.  При това само за около 800 учебни часа, организирани в 3 учебни години.

Но какво получават курсистите по сертификатната програма още освен сертификата по немски? Ето най- важното:

*** Солидни и трайни системни знания

*** Мотивираща конкурентна среда на учене

*** Ефективен начин на учене

*** Точна представа за собствените възможности и знания

*** Устойчива увереност в изпитна обстановка

*** Реални шансове за бъдещо следване в Германия/ Австрия

*** Дългосрочни перспективи за немско езичния трудов пазар

Заедно с курсиста обаче за неговото образование се вълнуват и родителите му. Затова считаме за резонен и следният въпрос:   А какво получават  родителите?   Ето моят отговор:

*** РАДОСТ, че децата им учат, че се чувстват добре в учебна среда, че напредват с бързо темпо, което успяват да следват. Защото ученето е усилие, а те го полагат с удоволствие. Ще станат стойностни хора.

*** СПОКОЙСТВИЕ, че знанията им са истински, че ще могат да ги приложат в реална среда, че с тях ще могат да постигнат обективни резултати без подсказване, преписване или занижаване на критериите. Ще постигнат действителни успехи.

*** УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, че са осигурили на децата си възможността да се потопят в един различен свят – немско езичния. Във всички случаи той ще им донесе предимства, точно какви най- често показва бъдещето. Но ще осигури стандарт на живота им.

И ако детето Ви посещава с удоволствие нашите сертификатни курсове по немски, то е мотивирано да учи. А това е най-доброто, което може да Ви се случи. Затова поощрявайте го! Поддържайте пламъка на ученолюбието му! Подкрепяйте порива му! И знайте: мотивираното дете може да научи всичко! Стига да му се подава на правилни порции системно и регулярно!

Ако  и за Вас тези преимущества са ценност, не се колебайте да се свържете с нас на тел 0894 37 6667! За нас ще е истинско удоволствие да бъдете наш клиент!