Гинка Витанова: 7 аргумента за сертификатен курс по немски

Гинка Витанова: 7 аргумента за сертификатен курс по немски

Гинка Витанова: 7 аргумента за сертификатен курс по немски

Гинка Витанова: Сертификатните курсове по немски на Езиков Център Via Germanika са без аналог в България

Твърдението, че сертификатните курсове по немски език в Езиков Център Via Germanika са уникални не е рекламна измислица! Те се основават на специална учебна програма, която е плод на моето собствено виждане за чуждоезиковото обучение, споделено от екипите ми през годините. Те обхващат всички нива от А1 до С1 свързани в единна система. Система, която работи безотказно от 2001 година! Но кое е различното?

1. Учим систематично! Курсовете по немски език за ученици на Езиков Център Via Germanika се провеждат на базата на стриктна учебна програма, според която са избрани учебните системи и са изработени допълнителни материали. Тази програма има включена изпитна подготовка по нива и е с ясна цел: цялостно владеене на немски език за успешно явяване на изпити по немски език в Германия, Австрия, България. В учебния план са залегнали задължителни тематични и езиково-структурни аспекти по нива от А1 до С1, но така че те да са плавно споени и същевременно подчинени на непрекъсната прогресия по отношение на надграждането им. Ясното им и точно дефиниране в учебния план гарантира цялостното овладяване в абсолютна пълнота на активните умения говорене и писане, а не само на пасивните. Всеки преподавател спазва този учебен план отговорно. Но не само това!

2. Тестваме редовно! На точно определен брой учебни часове ние проверяваме всички придобити знания и умения до този период. Естествено след като сме упражнили, надградили, преговорили, научили! Но също и разяснявалине само учебния материал, а и работните стратегии за решаване на тестове. Тези регулярни тестове и контролни са важна част от рефлексията на учебния материал, но и жалон за самооценката на всеки курсист в конкурентна среда. Затова нашите курсисти могат винаги да сертифицират успешно своите знания на ниво и по начин, който им е необходим. Дали това ще са ТестДаф, DSH, Sprachdiplom Stufe II, матура или изпити на по- ниски нива е без значение. Солидните знания – езикови и изпитни -са налице!

3. Учим по-продължително!  Нашите курсове определено са с повече учебни часове от всички предлагани на пазара. На много клиенти това никак не се харесва, въпреки че в сравнение финансово са изключително изгодни. Но за тази продължителност има 5 важни методически причини и те гарантират високото качество на езиковото обучение. А за вземането на езиков сертификат с висок успех те са от първостепенно значение:

▶ Учебниците, които съм избрала не са повърхностни, а със задълбочено съдържание, съвременна лексика и изпълнени със задачи за активно прилагане на наученото.

▶ Те не се „минават“, те се изработват систематично с всичките им прилежащи части без да се прескачат трудоемките раздели като например задачите за говорене! Истинското развиване на продуктивните умения говорене и слушане определено изисква време и последователност. Затова няма как за 60 - 90 часа да се изградят всичките 4 умения на 1 цяло езиково ниво!

 Допълнителните ни материали допълват, обобщават или затвърждават взетия учебен материал според заложените от нас цели. Тези допълнения не са хаотични, а неразривна част от единната ни цялостна програма до С1 ниво. За да станат знанията трайни и солидни! 

▶ На всяко ниво провеждаме и изпитна подготовка към него като част от курса. И заключителни изпити - писмен и устен.

 ▶ За успешно вземане на езикови сертификати се изисква общ хорариум от около минимум 800 учебни часа за нивата от А1 до С1. Сертификатната учебна програма на Езиков Център Via Germanika отговаря изцяло и на това изискване. 

4. Работим с малко хора и затова качествено! Klein, aber fein! Тази немска поговорка с пълна сила се отнася за Езиков Център Via Germanika.  Точно спазване на Езиковата рамка, професионална работа по развиване на уменията, интензивна работа в час, тестване по изпитни критерии, неслучайни учебници – и всичко това заедно с ясна перспектива за посоката. Но без масовост! Защото амбициозните ни програми определено изискват нагласи за учене, характерни за определен тип хора – тези, които не обичат полузнания, полунива, полусертфикати. И които знаят, че езиковите знания стават реални, само когато се преподават в система. Това са нашите клиенти. И резултатите при тях не закъсняват, те не само разбират немски, но и говорят още от първо ниво. Уверете се сами:

5. Преподаваме комуникативно. Не бомбастични методики с обещания за нереални достижения, а най- добре работещата методика засега, подобрена със съвременните мултимедийни форми на работа. И подплатена със съдържание! Защото кухото занятие е според мен най- лошото. Липсва му основната част, заради която всеки започва да учи! А забавни форми на работа винаги могат да се прилагат, стига това да не е самоцел!

6. Движим се винаги напред! Ние не тъпчем на едно място! Ученето е процес, при нас с точно разпределение, определена спираловидна структура и ясна прогресия. И колкото и много да научите на едно ниво в Езиков Център Via Germanika, знайте че в следващото има още толкова!

7. Предлагаме 2 форми на провеждане: съботен или неделен курс през учебната година и летни суперинтензивни курсове. Целостта на съдържанието, резултатната работа над уменията, задълбоченото преподаване на всяка урочна единица изискват от курсистите да участват пълноценно в учебния процес, при това активно! Именно заради това курсовете ни за ученици - всички нива А1 до С1 през учебната година са в събота или неделя, а не през седмицата. През лятото също имаме необичайна, но изключително удачна форма на работа - занятия всеки ден от понеделник до петък. Важно е курсистите ни да идват отпочинали и бодри на курс – главна предпоставка за ученето, говоренето, писането, питането, помненето… И мотивацията и успеха....

И неслучайно още първата външна проверка на сертификатната програма по немски език за ученици на Езиков Център Via Germanika на ТестДаФ изпит през 2004 година показа, че тя определено постига заложените езикови цели. Курсистите ни знаят немски! И винаги могат да разчитат на своите знания – и за следване, и за работа, и за пътувания. И да ги прилагат активно! Защото образованите хора трябва да владеят чужди езици на високо ниво! На първо място – от самоуважение! А за моите колеги и мен това е добре свършена работа. Защото какво означава да научиш някого на чужд език? Нали означава всъщност езикът да се ползва, където, когато и колкото се наложи? Уважавам нашите курсисти и прекрасни преподаватели за това, че не се примиряват с ниските летви! Те вярват като мен, че всеки добре научен език е едно много важно предимство! И го превръщат в реалност. Това е и моето най- голямо удовлетворение. Защото вече знам, че въпреки всички превратности в заобикалящата ни действителност, добрата работа се цени. 

И обучението по системата на Витанова функционира точно! С правилните хора и с отлични резултати!   

Актуалните сертификатни курсове по немски за ученици виж тук.

Име и фамилия: *
Телефон: *
Имейл: *
Запитването е за онлайн обучение:
Възрастова група: *
Направете моля запитване в полето по-долу: *