За какво служи TestDaF?

За какво служи TestDaF?

2015-04-03 17:32:22
За какво служи TestDaF?

Свидетелството ТестДаФ е документ за владеене на немски език на академично нивоTestDaF е стандартизиран изпит по немски език за чужденци. Той е доказателство за владеене на немски език, признато от всички немски и австрийски университети, независимо дали се кандидатства за бакалавър, магистър, обменни програми или специализация. Тестът се управлява от ТестДаФ-Институт, съвместно с Немската служба за академичен обмен и Гьоте- Институт. Той се провежда няколко пъти в годината. Регистрацията за него е само по интернет на www.testdaf.de. Издаденото свидетелство удостоверява владеенето на немски език за цял живот в скала от 3 до 5. Изпитват се в тестови вид четирите умения, дефинирани от ОЕЕР – четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене и за всеки компонент има отделна оценка. Ниско ниво при едното умение не може да се компенсира с висок резултат при друго. За всеки от четирите изпитни елемента немските университети изискват по принцип минимум ниво 4.

В свидетелството ТестДаФ няма обща оценка, а 4 отделни по 4-те компетентности. Оценките са в скала от 3 до 5 и всъщност отразяват нива на владеене на немския език, които съответстват на В2.1. – С1.2 по ОЕЕР.  В университетите приемат с минимум 4 х 4. Провежда се 6 пъти в годината в цял свят, включително в България. ТестДаФ сертифицира знанията по немски на 3 нива  и е БЕЗ СРОК НА ВАЛИДНОСТ!

Но за какво може да Ви послужи?

-          ТестДаФ е документът признат от ВСИЧКИ немски, австрийски и швейцарски УНИВЕРСИТЕТИ

-          ТестДаф с резултати 4 х 4 е входът Ви за  следване в немско езична държава

-          ТестДаФ е признат като приемен изпит в университети в България

-          ТестДаФ е често ключовото Ви доказателство за стипендия по програмата Еразъм

-          ТестДаФ изгражда авторитетно Вашата автобиография и Ви отличава от другите кандидати

-          ТестДаФ е признат и за работа в Германия, Австрия, Швейцария

Ако сте решили да следвате в Германия, то немският Ви език трябва да е на високо ниво и задължително да е сертифициран! Удостоверението се представя при кандидатстването. Безплатни подготвителни езикови години в немските университети няма.