Нива на обучение Сертификатна програма

Нива на обучение Сертификатна програма

Нива на обучение

Ето визуализацията на сертификатната ни програма по немски: Тя включва 6 цели нива на обучение, в тях се вземат и научават 12 000 думи

Сертификатните ни курсове по немски са насочени към ученици от гимназиалния курс, които имат желание да научат немски стабилно на възможно най-високо ниво. Така те могат да положат изпит за немски сертификат от вида, който си пожелаят, или да положат матура по немски в 12 клас. Ако имат такава цел немският сертификат и отличните знания могат да им отворят вратите на университети в Германия или Австрия или пък да им помогнат в конкуренцията за работни места. Тест ДаФ свидетелството е академичният сертификат по немски език.

Коментари