Немски за ученици

Немски за ученици

Немски за ученици

Научи Немски с Нас! Запиши се за утвърдените ни сертификатни курсове по немски за начинаещи и напреднали по системата Витанова! За да знаеш немски! И да можеш да отвориш вратите на университетите в Германия и Австрия за теб! Най-подходящият момент е именно Сега, докато още ходиш на училище. За да имаш време да завършиш всички 6 езикови нива и ако пожелаеш да се явиш на изпит за сертификат по немски език. Така ти не само ще научиш немски перфектно, но ще получиш и сигурност за твоето бъдеще.

Сертификатните курсове по немски за ученици от 14 до 19 години са уникален продукт на Езиков Център Via Germanika и са разработени лично от главния му методист г-жа Гинка Витанова. Те са неделима част от цялостна собствена учебна програма, която отговаря изцяло на изискванията на ОЕЕР за чуждоезиково обучение. Базирани са на  комуникативната методика. Това, което ги прави изключително успешни, е тяхната последователност. Отделните нива по ОЕЕР  са свързани в единна цялост и плавната приемственост между отделните части  гарантира системност в надграждането на езика, както и сигурност на знанията и уменията. Тези курсове се предлагат като летни суперинтензивни за 6 седмици и есенно-зимни за 9 месеца.

В своята комплексност учебната програма за ученици обхваща всичките 6 степени на езиково обучение – нива А1, А2, В1, В2.1, В2.2, С1. Курсовете във всички тях  упражняват равностойно 4-те основни езикови компетенции – четене и слушане с разбиране, говорене и писане. Езиковите елементи лексика и граматика се извеждат тематично и се затвърждават не само чрез упражнения, но и чрез активното им прилагане при уменията говорене и писане. Тяхната прогресия е амбициозна, но добре премерена и мотивира към активно участие в учебния процес. На всяка степен се вземат около 2000 думи и изрази (за 6-те степени - 12 000 думи), последователно се развиват устната и писмената реч чрез различни форми: диалог, описание, аргументация, дискусия. Разясняват се и се упражняват видовете писмени съчинения, които се дават като формат на международните изпити за съответното ниво. За затвърждаване и задълбочаване на знанията са предвидени допълнителни упражнения, които не нарушават системността на учебното съдържание, а го допълват. Знанията и уменията се тестват периодично. По този начин се установява напредъкът на курсиста и се тренират стратегиите за решаване на тестови задачи.  Резултатите от тестове, контролни и изпитвания се отразяват в специална информационна карта, за да се проследява успеваемостта на всеки ученик. Цялостната сертификатна програма по немски за ученици (А1- С1) подготвя изключително успешно за всички изпити по немски език за прием в немски и австрийски университети, както и за матура. Ако желаеш да научиш немски задълбочено с цел прилагане, обучението по сертификатната ни програма определено си струва. Прочети статията на г-жа Гинка Витанова, за да разбереш какво още получават курсистите ни и техните родители. Не са за пренебрегване и специалните отстъпки с натрупване за ЛОЯЛНИ клиенти, достигащи  до над 100 лв. на курс.

Занятията се провеждат в групи от 8–12 души. По този начин успяваме да осигурим ефективен учебен процес, който довежда до развиване на всички! езикови компетенции и отлични изпитни резултати. Това е причината да НЕ предлагаме индивидуални занятия за цяло ниво.

Тъй като курсовете по немски за ученици в гимназиален курс по системата Витанова не са общи и не се базират само на 1 учебник, по съдържание те с трудно съвместими с нивата на другите езикови центрове, предлагащи масови курсове по немски. Затова сме разработили специален тест за определяне на ниво, който всеки желаещ може да направи в офиса на Виа Германика напълно БЕЗПЛАТНО. 

Харесва ли ти нашето предложение? Учи ли ти се немски системно, трайно и задълбочено? Тогава ела в езиков Център Via Germanika! Защото ти предлагаме и още! Ти като наш курсист можеш да се възползваш от нашите специални бонуси към тази програма. Прочети подробности за тях, ако си заинтересуван ето тук.

Направи мечтите си реалност! Научи Немски с Нас! Запиши се за сертификатен курс по немски сега! Подробности и срокове и предстоящи курсове прочети тук. Ако имаш въпроси, отправи запитване с формуляра тук. Отбележи в графата "Вашето запитване" нивото на сертификатния курс, който Ви интересува.

Име и фамилия: *
Телефон: *
Имейл: *
Запитването е за град: *
Вашето запитване: *

Коментари