Немски за ученици

Немски за ученици

Немски за ученици

Ела във Виа Германика - клуба на ученолюбивите! Научи Немски с Нас! Запиши се за утвърдените ни сертификатни курсове по немски за начинаещи и напреднали. За да знаеш немски! И да можеш да отвориш вратите на университетите в Германия и Австрия за теб! Най-подходящият момент е именно сега, докато още ходиш на училище. За да имаш време да завършиш всички 6 езикови нива и ако пожелаеш да се явиш на изпит за сертификат по немски език. Така ти не само ще научиш немски перфектно, но ще получиш и сигурност за твоето бъдеще.

Сертификатните курсове по немски за ученици от 14 до 19 години са уникален продукт на Езиков Център Via Germanika и учебната им програма е разработена лично от главния методист г-жа Гинка Витанова. Тя отговаря изцяло на изискванията на ОЕЕР за чуждоезиково обучение. Курсовете се провеждат по най-модерните немски учебни системи и са базирани на  комуникативната методика. Обновяват се периодично. Това, което ги прави изключително успешни, е тяхната последователност. Отделните нива по ОЕЕР  са свързани в единна цялост и плавната приемственост между отделните части гарантира системност в надграждането на езика, както и сигурност на знанията и уменията.

Тези курсове се предлагат като летни суперинтензивни за 6 седмици и есенно-зимни за 9 месеца.

Виж тук, защо да се запишеш:

В своята комплексност учебната програма за ученици обхваща всичките 6 степени на езиково обучение – нива А1, А2, В1, В2.1, В2.2, С1. Курсовете във всички тях  упражняват равностойно 4-те основни езикови компетенции – четене и слушане с разбиране, говорене и писане. Езиковите елементи лексика и граматика се извеждат тематично и се затвърждават не само чрез упражнения, но и чрез активното им прилагане при уменията говорене и писане. Тяхната прогресия е амбициозна, но добре премерена и мотивира към активно участие в учебния процес. Според степента последователно се развиват устната и писмената реч чрез различни форми: диалог, описание, аргументация, дискусия, презентация. Разясняват се и се упражняват видовете писмени съчинения, които се дават като формат на международните изпити за съответното ниво.

Знанията и уменията се преговарят и тестват периодично. По този начин се установява напредъкът на курсиста и се тренират стратегиите за решаване на тестови задачи.  Резултатите от тестове, контролни и изпитвания се отразяват в специална информационна карта, за да се проследява успеваемостта на всеки ученик. 

Цялостната сертификатна програма по немски за ученици (А1- С1) подготвя изключително успешно за всички изпити по немски език за прием в немски и австрийски университети, както и за матура. Ако желаеш да научиш немски задълбочено с цел прилагане, обучението по сертификатната ни програма определено си струва. Прочети статията на г-жа Гинка Витанова, за да разбереш какво още получават курсистите ни и техните родители. Не са за пренебрегване и специалните отстъпки с натрупване за ЛОЯЛНИ клиенти, достигащи  до над 150 лв. на курс.

Занятията се провеждат в групи от 8–12 души. По този начин успяваме да осигурим ефективен учебен процес, който довежда до развиване на всички! езикови компетенции и отлични изпитни резултати. Това е причината да НЕ предлагаме индивидуални занятия за цяло ниво.

Тъй като курсовете по немски за ученици в гимназиален курс не са общи, по съдържание те са трудно съвместими с нивата на другите езикови центрове, предлагащи масови курсове по немски. Затова сме разработили специален тест за определяне на ниво, който всеки желаещ може да направи в офиса на Виа Германика напълно БЕЗПЛАТНО. 

Харесва ли ти нашето предложение? Учи ли ти се немски системно, трайно и задълбочено? Тогава ела в езиков Център Via Germanika! Направи мечтите си реалност! Научи Немски с Нас! Подробности и срокове и предстоящи курсове прочети тук. Ако имаш въпроси, отправи запитване с формуляра по-долу. Отбележи в графата "Вашето запитване" нивото на сертификатния курс, който те интересува.

Име и фамилия: *
Телефон: *
Имейл: *
Запитването е за град: *
Възрастова група и ниво на курса: *
Вашето запитване: *

Коментари