Системата Витанова

Системата Витанова

Системата Витанова

Гинка Витанова: Сертификатните курсове по немски на Езиков Център Via Germanika са без аналог в България

Твърдението, че сертификатните курсове по немски език в Езиков Център Via Germanika са уникални не е рекламна измислица! Те се основават на специална учебна програма, която е плод на моето собствено виждане за чуждоезиковото обучение, споделено от екипите ми през годините. Те обхващат всички нива от А1 до С1 и ги свързва в единна система. Система, която работи безотказно от 2001 година – Системата Витанова! Но кое е различното?

1. Учим систематично! Курсовете по немски език за ученици на Езиков Център Via Germanika се провеждат на базата на собствена учебна програма, според която са избрани учебните системи и са изработени допълнителни материали. Тази програма има ясна цел: пълна изпитна подготовка по немски език за изпити в Германия, Австрия, България. В учебния план са залегнали задължителни тематични и езиково-структурни аспекти по нива от А1 до С1, но така че те да са плавно споени и същевременно подчинени на непрекъсната прогресия по отношение на надграждането им. Ясното им и точно дефиниране в учебния план гарантира цялостното овладяване в абсолютна пълнота не само на пасивните умения, а и на активните – говорене и писане. Всеки преподавател спазва този учебен план точно. Но не само това!

2. Тестваме редовно! На точно определен брой учебни часове, който е известен на курсистите, ние проверяваме всички придобити знания и умения до този период. Но след като сме упражнили, надградили, преговорили, научили! На всяко ниво по време на занятията ние разясняваме не само учебния материал, а и работните стратегии за решаване на тестове. Затова нашите курсисти могат винаги и да сертифицират успешно своите знания на ниво и по начин, който им е необходим. Дали това ще са ТестДаф, DSH, Sprachdiplom Stufe II, матура или изпити на по- ниски нива е без значение. Солидните знания – езикови и изпитни -са налице!

3. Учим по-продължително!  Нашите курсове определено са с повече учебни часове от всички предлагани на пазара. На много клиенти това никак не се харесва. Но има 4 важни методически причини за това и те гарантират високото качество на езиковото обучение. А за вземането на езиков сертификат с висок успех те са от първостепенно значение: Първо - учебниците, които съм избрала не са повърхностни, а със задълбочено съдържание и съвременна лексика. Второ те не се „минават“, те се изработват систематично с всичките им прилежащи части без да се прескачат трудоемките раздели като например задачите за говорене! Истинското развиване на продуктивните умения говорене и слушане определено изисква време и последователност. Затова няма как за 60 - 90 часа да се изградят всичките 4 умения на 1 цяло езиково ниво! Трето собствените ни материали са към всеки урок и допълват, обобщават или затвърждават взетия учебен материал според заложените от нас цели. Тези допълнения не са хаотични, а неразривна част от единната ни цялостна програма до С1 ниво. За да станат знанията трайни и солидни! Четвърто - на всяко ниво провеждаме и изпитна подготовка към него като част от курса. И пето - За успешно вземане на езикови сертификати се изисква общ хорариум от около 800 учебни часа за нивата от А1 до С1. Сертификатната учебна програма на Езиков Център Via Germanika отговаря изцяло и на това изискване. 

4. Работим с малко хора и затова качествено! Klein, aber fein! Тази немска поговорка с пълна сила се отнася за Езиков Център Via Germanika.  Точно спазване на Езиковата рамка, професионална работа по развиване на уменията, интензивна работа в час, тестване по изпитни критерии, неслучайни учебници – и всичко това заедно с ясна перспектива за посоката. Но без масовост! Защото амбициозните ни програми определено изискват нагласи за учене, характерни за определен тип хора – тези, които не обичат полузнания, полунива, полусертфикати. И които знаят, че езиковите знания стават реални, само когато се преподават в система. Това са нашите клиенти.

5. Преподаваме комуникативно. Не бомбастични методики с обещания за нереални достижения, а най- добре работещата методика засега, подобрена със съвременните мултимедийни форми на работа. И подплатена със съдържание! Защото кухото занятие е според мен най- лошото. Липсва му основната част, заради която всеки започва да учи! А забавни форми на работа винаги могат да се прилагат, стига това да не е самоцел!

6. Движим се винаги напред! Ние не тъпчем на едно място! Ученето е процес, при нас с точно разпределение, определена спираловидна структура и ясна прогресия. И колкото и много да научите на едно ниво в Езиков Център Via Germanika, знайте че в следващото има още толкова!

7. Предлагаме 2 форми на провеждане: съботен или неделен курс през учебната година и летни суперинтензивни курсове. Целостта на съдържанието, резултатната работа над уменията, задълбоченото преподаване на всяка урочна единица изискват от курсистите да участват пълноценно в учебния процес, при това активно! Именно заради това курсовете ни за ученици - всички нива А1 до С1 през учебната година са в събота или неделя, а не през седмицата. През лятото също имаме необичайна, но изключително удачна форма на работа - занятия всеки ден от понеделник до петък. Важно е курсистите ни да идват отпочинали и бодри на курс – главна предпоставка за ученето, говоренето, писането, питането, помненето… И мотивацията и успеха....

И неслучайно още първата външна проверка на сертификатната програма по немски език за ученици на Езиков Център Via Germanika на ТестДаФ изпит през 2004 година показа, че тя определено постига заложените езикови цели. Курсистите ни знаят немски! И винаги могат да разчитат на своите знания – и за следване, и за работа, и за пътувания. И да ги прилагат активно! Защото образованите хора трябва да владеят чужди езици на високо ниво! На първо място – от самоуважение! А за моите колеги и мен това е добре свършена работа. Защото какво означава да научиш някого на чужд език? Нали означава всъщност езикът да се ползва, където, когато и колкото се наложи? Уважавам нашите курсисти и прекрасни преподаватели за това, че не се примиряват с ниските летви! Те вярват като мен, че всеки добре научен език е едно много важно предимство! И го превръщат в реалност. Това е и моето най- голямо удовлетворение. Защото вече знам, че въпреки всички превратности в заобикалящата ни действителност, добрата работа се цени. И обучението по системата Витанова функционира точно! С правилните хора и с отлични резултати!

Във формуляра по-долу може да ни отправите запитване. Не забравяйте да посочите в полето "Вашето запитване" вида курс и дата, който Ви интересува!

Име и фамилия: *
Телефон: *
Имейл: *
Запитването е за град: *
Вашето запитване: *

Коментари