Гинка Витанова: Следване в Германия

Гинка Витанова: Следване в Германия

2015-03-31 16:46:09
Гинка Витанова: Следване в Германия

Как да кандидатствам успешно в университет в Германия?

Следването в Германия вече ти е цел? Това е чудесно, защото процедурата по кандидатстването в университетите в Германия е лека, а следването напълно безплатно. Която и специалност да си избрал, няма да съжаляваш, защото ще научиш много. 

В настоящата статия  образователният консултант г-жа Гинка Витанова разкрива 8 тайни на успешното кандидатстванеИ знай, че тези проблеми очакват разрешение от теб самия.

Проблем №1: Очакванията!

Важно е всеки кандидат да направи реален анализ на следните 2 въпроса по отношение на себе си:

- какво очаквам от следването си в Германия, какви предимства и недостатъци ще настъпят за мен, за семейството ми, за приятелите ми

- какво очаквам от себе си, ще мога ли да свикна с друг начин на учене, на живот, ще съумея ли да се справя с изискванията, притежавам ли необходимите качества да постигна целите си 

Отговорите на тези въпроси са трудни, защото са свързани със себепознанието, но е важно всеки да се замисли над тях и да ги търси. Очакванията често се градят на неточни представи. Затова всеки трябва най- напред да се вгледа в себе си!

 Проблем №2:  Езиковите знания!

Един твърде подценяван фактор, когато избраната за висше образование страна е  Германия.  „Учете немски в родината си!” това е най-честата препоръка на тези, които вече следват в Германия. Ние можем да добавим: „Инвестирайте в изучаване на немски отрано!” Защото натрупването на знания по език до ниво сертификат за академичен прием изисква време. А недостатъчните знания поставят под въпрос не само приема, а и дипломирането. А и не бива да се забравя също, че немският език  ще е необходим не само в университета, а и в банката, във влака, в супермаркета, жилището, в административните служби, т.е. навсякъде.

Проблем №3: Планирането!

Както всяко учене в чужбина, така и следването в Германия/ Австрия се нуждае от ранно планиране. В много случаи вида на гимназиалното образование играе важна роля, в други са необходими  доказателства за извънучилищни занимания или стаж. Но Вие винаги трябва да притежавате езикови знания на високо ниво и доказателства за тях. За тази цел трябва своевременно планиране, за да се съобразят нивото на езиковите знания  с  датите на регистрация за изпити и сроковете за кандидатстване в немски ВУЗ. Няма всъщност нищо непостижимо, ако човек знае накъде е тръгнал и вземе мерки навреме.

Проблем №4: Проучването!

Успешният прием със сигурност трябва да е свързан с удовлетворителност. Етапът на проучването ще Ви ориентира в безбрежността на информацията и ще Ви даде ориентири за критериите, по които избират университет в Германия. Много е важно да придобиете тази перспектива, за да сте сигурни, че сте избрали най- доброто за  себе си. Тази сигурност ще Ви мотивира по време на цялото следване.

Проблем №5: Комфортността!

Ако вече решението за специалността и квалификационната степен е взето, то тогава трябва да бъде включен и факторът комфортност:  Дали университет в симпатично малко градче, в което бързо стигаш от единия край до другия, е правилното решение за теб или предпочиташ университет в голям град, защото те очароват многообразието и пъстротата на мегаполиса? Струва си да се замислите за тоя аспект още при кандидатстването, защото само този, който се чувства добре в заобикалящата го среда и се наслаждава на престоя си, само той следва успешно. И в това опитните вече чуждестранни студенти са единодушни.

Проблем №6: Информираността!

Когато пристигне известието за прием, е важно да се знае, че най- напред трябва да се преодолеят някои бюрократични и административни препятствия. Трябва да знаете отговорите на следните въпроси: Какви документи да нося, за да се запиша за студент успешно? В какъв вид да са те? Трябва ли да доказвам знанията си по немски и с какъв документ? Имам ли нужда от разрешение за престой? Как стои въпросът за здравното осигуряване в Германия? Какви разноски ще имам при записването? Трябва ли да отида лично? Фатално ли ще бъде, ако изпусна срока за записване?Освен това трябва да си изясните, как и къде искате да живеете, защото начинът на живеене може да повлияе много върху качеството на живот и месечните разходи.

Тъй като в Германия няма стаи в общежития за всички студенти, отрано всеки трябва да е наясно с другите възможности за живеене – квартири или жилища под наем и техните специфични форми. Трябва да се знае също и, как трябва да се подходи в Германия при решението на този проблем.

Проблем №7: Професионалните перспективи!

Успешното следване е тясно свързано с визията за конкретното приложение на придобитите знания. Това определено трябва да се прави от перспективата на реалността в Германия, Австрия или другите европейски страни. При кандидатстването можем и трябва да се информираме от официални източници, какви са професионалните перспективи и каква може да бъде реализацията, колкото и общо да е това на този етап. Това ще е отправна точка за бъдещ интерес към професионална реализация.

 Проблем №8: Срокът!

Този важен фактор е подценяван изключително често от българските кандидати. 

Трябва да се знае, че пропускането му с абсолютна сигурност означава изключване от процедурата на кандидатстване. Сроковете за кандидатстване в немските университети независимо дали за бакалавърска или за магистърска програма са винаги окончателни. Документи, пристигнали след този срок, не се разглеждат. Впрочем не само за кандидатстването, но и за записването в университета и по време на следването този фактор е от огромно значение..

Пожелавам успех на всички, които желаят да следват в немските университети. Кандидатствайте смело, избирайте внимателно.