Гинка Витанова: Как да научиш немски най-лесно

Гинка Витанова: Как да научиш немски най-лесно

2019-06-20 17:38:29
Гинка Витанова: Как да научиш немски най-лесно

5 научни факта за бързо учене на чужд език

В тази статия ще споделя научно доказаните факти за бързо и правилно овладяване на всеки чужд език, които съм използвала съзнателно в организацията на обучението по немски език в Немски Езиков Център Виа Германика. А и за да съветвам нашите курсисти, как да учат немски. Ще се радвам да са от полза във вашия учебен процес.

С какво учените са наясно при ученето на чужди езици?

Думи, граматика, идиоми... От техния необятен брой се нуждае нашият мозък, за да може да усвои бързо и сигурно един чужд език. Но как да се запомнят? Един въпрос, който плаши мнозина. Отговори му дават всички, които малко или много се занимават с чужди езици, и тези отговори не се доближават помежду си. Непрекъснато ни заливат различни методи, които обещават, че те са чудото за надеждно овладяване на словното богатство на немайчиния език. Лингвистите всъщност от десетилетия се занимават с въпроса, какво се случва в мозъка, когато се учи чужд език. Това, което вече е ясно за науката въпреки многобройните отворени въпроси е, че няма един единствен добър метод за учене на чужд език. Но все пак има неоспорими факти, как да подходи учащият, за да постигне бърз и оптимален резултат при който и да е чужд език. Ето какво е твърдо доказано. Използвайте го, за да учите език по-лесно, като избирате езиков курс или учебник по-правилно. Аз го използвам при съставянето на учебните програми по немски език на Виа Германика.

Факт №1: Думите са преплетени в гигантска мрежа в мозъка ни

Сигурно е, че без усвояване на много речеви елементи езиковият пъзел не може да се построи. За учащия това означава с други думи: учебникът трябва да ни изведе многобройна лексика и то по подходящ систематичен начин. Защото за разлика от линеарно подредените думи в тетрадката ни нашият ментален речник в мозъка прилича на една гигантска мрежа от разнообразни връзки. Колкото по-добре една дума е свързана в мрежа, толкова по-лесно и по-бързо тя може да се използва в безбройни правилни комбинации от изречения. За да може да се изгради обаче огромната мрежа от връзки между думите при ученето на чужд език са необходими 2 неща: Количество и Качество.

Факт №2: Количество

По отношението на количеството думи нещата са измерими: Трябва да се вземат оптимален, но голям брой думи, чиято форма да се извежда точно. Минимализмът тук е негатив. От своя страна учащият трябва да се стреми да ги употребява в ситуации активно. Именно тогава думата идва на езика, когато ти потрябва. Записаната в тетрадката дума, но неупотребена, не може да бъде извикана в паметта нито бързо, нито правилно. Но само при голям брой думи мозъкът ни може да подбере правилната за съответната ситуация. Тогава  можем да очакваме осъществяването на добра и пълноценна комуникация на изучавания чужд език и да научаваме допълнителни неща.

Затова за обучението по немски език във Виа Германика винаги съм се спирала на богати и задълбочени учебници с подчертан комуникативен характер. Така словното богатство излиза в подходящи ситуации и е употребимо, а с това научено.

Факт №3: Качество

По отношение на качеството учащият има още по-голямо влияние върху запомнянето и бързото активиране на наученото в жива реч. Колкото повече чувства, спомени и преживявания го свързват с един израз или дума, толкова по-лесно ги запомня. Затова истинското учене е преживяване, което всеки свързва със собствения си опит. Така образуването на примерни изречения с новите думи е от огромно значение за правилното им  запаметяване и лесната им употреба в речта. Думите винаги трябва да се учат в комбинации, в кратки изречения, в ясен контекст. Тогава правилната комуникация с тях е предначертана.

Затова във Виа Германика работим по комуникативната методика. Използваме всяка житейска и учебна ситуация, за да могат новите знания да се приложат, много често с голяма емоция. Така всеки курсист може да използва знанията си по немски език на практика, естествено според собствените си възможности. Развиването на активните умения говорене и писане са ни абсолютен приоритет, защото чрез тях наученото по немски език влиза в употреба и се запомня. Поради този неоспорим факт във Виа Германика отскоро предлагаме Езикови практикуми по нива. В учебната им програма заложих като абсолютен приоритет умението говорене. Резултатите и въодушевлението не закъсняха.

Факт №4: Мозъкът ни може сам да трупа езикови знания. Но кога?

Лингвистите знаят отдавна, че ако има подходящи ситуации за упражняване, мозъкът ни учи по-нататък и сам. Всяка неучебна ситуация, в която има истинска комуникация, е особено полезна за овладяването на езика. Разбира се това се отнася за вече натрупани езикови знания. Само тогава мозъкът ни може сам да надгражда.

Но как да попаднем в такива ситуации?

Ясно е, че естествени ситуации в България за немски или друг език рядко има. Но сега всеки, който желае, може да си ги създаде сам. Как? Какво вече е доказано от изследователите? Ето 3 лесни начина да стимулирате мозъка си да учи сам:

1. Чрез гледане на филми или сериали. Субтитрите обаче трябва да се включват само, ако са на изучавания чужд език.

2. Чрез използване на възможностите в интернет. Постването по любими теми във форумите или участието в чатовете помага много за подобряване на разговорния език.

3. Чрез песните. Слушането на песни на съответния език и припяването с текста е много полезно за запаметяването на цели комбинации от думи. Това става особено лесно заради мелодията.

Факт №5: И най-важното – удоволствието.

Без удоволствие и радост при ученето не може по никакъв начин да се постигне добър успех. Защото страхът, тревогата и отрицателните емоции са отровата на успешния учебен процес. В такива случаи нервните окончания на мозъка забавят своята работа, концентрацията намалява и резултатът е ясен: думите не излизат от устата. Затова удоволствието от ученето е важна част от работата ни във Виа Германика. Верни сме на нашия слоган: Да учим немски с Удоволствие и Успех! При нас курсистите не само учат сред красив интериор или приятна атмосфера в час. Те участват живо в различни събития свързани с немския език и култура и се потапят емоционално в нещо различно за тях, което им създава нови преживявания, а с това и езикови  знания. Ако искате да станете наш курсист, вижте ето тук нашите предстоящи присъствени курсове, а за онлайн обучението ни може да се регистрирате във Онлайн Виа Германика.

Update cookies preferences