Немски за ученици

Немски за ученици

Немски за ученици

Ела във Виа Германика - клуба на ученолюбивите! Научи Немски с Нас!

Запиши се за утвърдените ни сертификатни курсове по немски за начинаещи и напреднали гимназисти. За да знаеш немски! И да можеш да отвориш вратите на университетите в Германия и Австрия за теб! Най-подходящият момент е именно сега, докато още ходиш на училище. За да имаш време да завършиш всички 6 езикови нива и ако пожелаеш да се явиш на изпит за сертификат по немски език. Така ти не само ще научиш немски перфектно, но ще получиш и сигурност за твоето бъдеще.

Сертификатните курсове по немски за ученици от 14 до 19 години са уникален продукт на Езиков Център Via Germanika

Учебната им програма е разработена лично от главния методист г-жа Гинка Витанова. Тя отговаря изцяло на изискванията на ОЕЕР за чуждоезиково обучение в най-новия им вариант. Курсовете се провеждат по модерни немски учебни системи и са базирани на  комуникативната методика. Обновяват се периодично според изискванията на Европейската рамка. Това, което ги прави изключително успешни, е тяхната последователност. Отделните нива по ОЕЕР  са свързани в единна цялост и плавната приемственост между отделните части гарантира системност в надграждането на езика, както и сигурност на знанията и уменията.

Динамична модулна форма на предлагане

Тези курсове се предлагат в модулна форма с продължителност около 2 - 3 месеца на модул. Провеждането им е последователно във времето. 

Виж тук, защо да се запишеш:

В своята комплексност учебната програма за ученици обхваща всичките 6 степени на езиково обучение – нива А1, А2, В1, В2.1, В2.2, С1.

Курсовете във всички тях  упражняват равностойно всички основни езикови компетенции – четене и слушане с разбиране, говорене, писане и медиация. Езиковите елементи лексика и граматика се извеждат тематично и се затвърждават не само чрез упражнения, но и чрез активното им прилагане при уменията говорене и писане. Тяхната прогресия е амбициозна, но добре премерена и мотивира към активно участие в учебния процес. Според степента последователно се развиват устната и писмената реч чрез различни форми: диалог, описание, аргументация, дискусия, презентация. Разясняват се и се упражняват видовете писмени съчинения, които се дават като формат на съвременните международни изпити за съответното ниво.

Проверка на знанията

Знанията и уменията се преговарят и тестват периодично. По този начин се установява напредъкът на курсиста и се тренират стратегиите за решаване на тестови задачи.  Резултатите от тестове, контролни и изпитвания се отразяват в специална информационна карта, за да се проследява успеваемостта на всеки ученик. Накрая на курса се провеждат устни и писмени изпити по немски за съответното ниво. Те влизат в таксата на курса и не се заплащат отделно.

Изпитна подготовка и отстъпки

Цялостната сертификатна програма по немски за ученици (А1- С1) подготвя изключително успешно за всички изпити по немски език за прием в немски и австрийски университети, както и за матура. Ако желаеш да научиш немски задълбочено с цел прилагане, обучението по сертификатната ни програма определено си струва. Прочети статията на г-жа Гинка Витанова, за да разбереш какво още получават курсистите ни и техните родители. Не са за пренебрегване и специалните отстъпки с натрупване, за ранно записване или по празничен повод - достигат до 20%.

Безплатен входящ тест и провеждане

Занятията се провеждат в малки групи. По този начин успяваме да осигурим ефективен учебен процес, който довежда до развиване на всички! езикови компетенции и отлични изпитни резултати.

Тъй като курсовете по немски за ученици в гимназиален курс не са общи, по съдържание те са трудно съвместими с нивата на другите езикови центрове, предлагащи масови общи курсове по немски. Затова сме разработили специален тест за определяне на ниво, който всеки желаещ може да направи след консултация на 0894 37 6667 напълно БЕЗПЛАТНО. 

Харесва ли ти нашето предложение? Учи ли ти се немски системно, трайно и задълбочено?

Тогава ела в Eзиков Център Via Germanika! Направи мечтите си реалност! Научи Немски с Нас! Подробности и срокове и предстоящи курсове прочети тук. Ако имаш въпроси, отправи запитване с формуляра по-долу. Отбележи в графата "Вашето запитване" нивото на сертификатния курс, който те интересува.

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *