Немски за ученици

Немски за ученици

Немски за ученици

Ела във Виа Германика - клуба на ученолюбивите! Научи Немски с Нас!

Запиши се за утвърдените ни сертификатни курсове по немски за начинаещи и напреднали гимназисти. За да знаеш немски! И да можеш да отвориш вратите на университетите в Германия и Австрия за теб! Най-подходящият момент е именно сега, докато още ходиш на училище. За да имаш време да завършиш всички 6 езикови нива и ако пожелаеш да се явиш на изпит за сертификат по немски език. Така ти не само ще научиш немски перфектно, но ще получиш и сигурност за твоето бъдеще.

Сертификатните курсове по немски за ученици от 6 до 12 клас са уникален продукт на Езиков Център Via Germanika

Учебната им програма е разработена лично от главния методист г-жа Гинка Витанова. Тя отговаря изцяло на изискванията на ОЕЕР за чуждоезиково обучение в най-новия им вариант. Курсовете се провеждат по модерни немски учебни системи и са базирани на  комуникативната методика. Обновяват се периодично според изискванията на Европейската рамка. Това, което ги прави изключително успешни, е тяхната последователност. Отделните нива по ОЕЕР  А1 - С1 са свързани в единна цялост и плавната приемственост между отделните части гарантира системност в надграждането на езика, както и сигурност на знанията и уменията.

Динамична модулна форма на предлагане

Тези курсове се предлагат в модулна форма с продължителност около 2 месеца на модул. Между отделните курсове има ваканции. Спестяваме много време на младите ни курсисти за активно учене, като сме разработили учебни ресурси и дигитален двуезичен речник по уроци, за да им оказваме целенасочена полезна подкрепа при самоподготовката на домашните. Провеждаме занятията по ZOOM с квалифициран учител филолог в реално време. Така не само осигуряваме комфортно учене на нашите млади курсисти, но и можем да тренираме новите изпитни формати, които са в дигитална форма. Достъпността до обучението ни от всяка точка е също така един голям плюс.

Виж тук, защо да се запишеш:

В своята комплексност учебната програма за ученици обхваща всичките 6 степени на езиково обучение – нива А1, А2, В1, В1+, В2, С1.

Курсовете във всички тях  упражняват равностойно всички основни езикови компетенции – четене и слушане с разбиране, говорене, писане и медиация. Езиковите елементи лексика и граматика се извеждат тематично и се затвърждават не само чрез упражнения, но и чрез активното им прилагане при уменията говорене и писане. Тяхната прогресия е амбициозна, но добре премерена и мотивира към активно участие в учебния процес. Според степента последователно се развиват устната и писмената реч чрез различни форми: диалог, описание, аргументация, дискусия, презентация. Занятията се провеждат в малки групи. 

Проверка на знанията и изпитна подготовка

Знанията и уменията се преговарят и тестват периодично. По този начин се установява напредъкът на курсиста и се тренират стратегиите за решаване на тестови задачи.  Резултатите от тестове, контролни и изпитвания се отразяват в специална информационна карта, за да се проследява успеваемостта на всеки ученик. Накрая на курса се провеждат устни и писмени изпити по немски за съответното ниво. Те влизат в таксата на курса и не се заплащат отделно. Цялостната сертификатна програма по немски за ученици (А1- С1) подготвя изключително успешно за всички изпити по немски език за прием в немски и австрийски университети, както и за матура.

Отстъпки

Не са за пренебрегване и отстъпките с натрупване, за ранно записване или по празничен повод и за лоялност. Отстъпката за лоялност се прибавя към другия вид отстъпка, ако има такава. Така общата отстъпка достига до 20%.

Харесва ли ти нашето предложение? Учи ли ти се немски системно, трайно и задълбочено?

Тогава ела в Eзиков Център Via Germanika! Направи мечтите си реалност! Научи Немски с Нас! Ето тук може да видите подробностите курсовете по немски за ЛЯТО 2024.  Записвания и запитвания - с формуляра по-долу. В графата със свободен текст може да опишете проблема си.

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *
Update cookies preferences