Гинка Витанова: Формулата на Виа Германика

Гинка Витанова: Формулата на Виа Германика

2017-09-23 15:05:34
Гинка Витанова:  Формулата на Виа Германика

1. Какво прави курсовете по немски на Виа Германика различни?

Със сигурност голямата разлика с конкурентните езикови школи идва от учебното съдържание. Във Виа Германика то е дефинирано като водещ критерий при предлагането на курсове по немски език. Затова ние предлагаме курсове според целите, които имат клиентите: работа, следване, опресняване, вземане на определен сертификат или изпит. И тъй като представите на хората се формират с възрастта, съблюдаваме и възрастовата рамка, защото ефективността на учебния процес е най-добра в хомогенни по възраст групи. Ние сме единствената школа, която предлага учебна програма по немски за гимназисти отделно от обучението по немски за възрастни вече цели 20 години.

2. Защо клиентите са доволни?

Едната важна причина е, че във Виа Германика винаги са работили специалисти филолози, и сега е така. Определено е от голямо значение учащият да е в часове, построени изрядно в методическо отношение. Така той учи последователно и лесно. Важно е също да получава обяснения от експерт, както и да бъде ръководен професионално при развиването на речта. Така се учи бързо и правилно. В последните години сме свидетели, как хора без филологическо и методическо образование преподават чужд език дори в гимназиите. Това за мен е недопустимо. Втората причина, която ще изтъкна е, че не подвеждаме клиентите по отношение на обема материал,  сроковете и начина на провеждане на курсовете. Още при записването те знаят точните параметри на курса, който ще посещават и могат да преценят, дали това е възможно за тях.

3. Коя учебна програма е лицето на Виа Германика?

Специалната учебна програма за гимназисти, която предлагаме на пазара вече цели 20 години за всички нива, но като парчета в пъзел – свързани помежду си от сертификатната подготовка за ТестДаФ. Тази програма е с динамичен учебен процес, взискателно учебно съдържание, модерни и класически форми за работа и се обновява непрекъснато. Защото и гимназистите са различни, пък и изискванията и фокусът на изпитите по немски се променя. А постиженията на младежите са все така изключителни. Но определено наложихме на пазара и курсовете по разговорен немски за възрастни, които клиентите ни много ценят, защото само ние предлагаме комуникативно обучение по нива. Формулата?  Отлична организация на учебния процес, преподаватели филолози, разписана точна учебна програма по умения и оптимален брой учебни часове за определените цели.  Функционира! 

Какво предлагаме сега ли? Виж предстоящите ни курсове.

Update cookies preferences