Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 2 част

Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 2 част

2015-05-20 20:21:39
Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 2 част

Част II:   Силните глаголи в немския език

Скъпи приятели, благодаря Ви за прекрасните коментари и високи оценки. Радвам се, че съм Ви помогнала да подредите своите знания в този граматически раздел. И сами да направите преценката за лекотата на ученето, когато  езиковият материал е поднесен систематично и ясно. Ето тези принципи са залегнали в моите програми за обучение по немски език в Езиков Център Via Germanika и Online Via Germanika. С помощта на авторската ми онлайн учебна система "Немският е лесен", всеки от вас може да учи немски език по този начин - лесно и разбираемо.

Но да се върнем на днешната тема. Ето го и обещаното продължение на моята статия за силните глаголи. В него съм включила следващите 3 групи. Ето тяхната последователна промяна:

    3. Група:  i ⇒ a ⇒ u

 Infinitiv

        Präteritum

Partizip II

singen

sang

gesungen

trinken

trank

getrunken

finden

fand

gefunden

ringen

rang

gerungen

      4. Група:  e ⇒ a ⇒ e

geben

gab

gegeben

lesen

las

gelesen

essen

gegessen

sehen

sah

gesehen

      5. Група:  e ⇒ a ⇒ o

sprechen

           sprach

gesprochen

treffen

           traf

getroffen

empfehlen

           empfahl

empfohlen

nehmen

           nahm

genommen

Прочетете тези 3 групи няколко пъти на глас, за да свикнете с промените на гласните. Така всеки нов глагол, който научите, ще може да приобщите към една от групите и да ги употребявате правилно в речта.

За още уроци в този стил може да се регистрирате в Онлайн Виа Германика и да учите с мен, Гинка Витанова лесно и приятно. Тествайте Online Via Germanika тук.

Първата част на поредицата може да прочетете тук.

Viel Spaß liebe Freunde!

Deutschlernen mit Via Germanika ist leicht!

Ihre Ginka Vitanova

Update cookies preferences