С най-добрите решения за активно учене на немски дистанционно - редуване на синхронни и асинхронни форми с творчески подход към предизвикателството на времето. И резултатите са налице - продуктите на този вид обучение ни изненадаха и зарадваха.