За нас

За нас

За нас

Създаване

Езиков център Via Germanika е основан през 2001 година в град Бургас с основен предмет на дейност обучение по немски език. Главната ни цел бе да предложим висококачествено чуждоезиково обучение, съобразено изцяло с изискванията на Европейската Езикова Рамка. Затова създадохме собствени учебни програми, които да служат за получаване на задълбочени, практически приложими знания. Благодарение на това ние години наред привличаме високомотивирани клиенти, които се отличават с желанието си да си поставят високи цели. Същевременно станахме притегателно място и за преподаватели с високи изисквания към работата си и с чувство за отговорност. Така Езиков Център Via Germanika постепенно се утвърди като място за отбрани хора, за които Знанието е ценност и важна предпоставка за професионално развитие.

 

Предмет на дейност

Тясното профилиране на Via Germanika в началото бе отправната точка, от която през годините развихме пакет услуги, които допълват основния ни продукт. Разбирането ни за ролята на чуждия език като средство за последваща професионална реализация намери отражение в създадената от нас специална Програма за консултации за следване в Германия, а по- късно и в Австрия. За да отговорим адекватно на нуждите на нашите клиенти и изискванията на най-добрите немски университети и фирми, ние непрекъснато обновяваме и осъвременяваме учебните си програми, които са обособени по учебни цели и възраст. Така постигнахме уникален фирмен профил, в който отделните елементи си взаимодействат перфектно в името на една цел – висше образование или работа в немскоезична Европа.

 

Резултати

Нашата учебна дейност непрекъснато е подложена на външни проверки. Не крием, че изпитваме голямо професионално удовлетворение от високите резултати на нашите възпитаници на изпитите по немски език в Германия и България. От 2004 г. курсистите ни полагат изключително успешно изпита за свидетелство ТестДаФ – документ, издаван от ТестДаФ-Институт за владеене на немски език, признат от всички немски и австрийски университети. Отлично е представянето ни и на изпитите на Гьоте-Институт за нива А2, В1, В2, както и на ДЗИ по немски език на МОН. С това Via Germanika се утвърди като  подготвителен център за изпити по немски език, независимо от техния вид и формат.

Щастливи ни прави и анализът на консултационната ни дейност. Внимателното професионално насочване, точният подбор на университетите и разбира се прецизното подготвяне на документите дадоха на нашите клиенти невероятния шанс за успешно следване в най-престижните университети в Германия и Австрия. Първите ни възпитаници вече се радват на успешна професионална реализация и високо качество на живот.