Немски и Виа Германика

Немски и Виа Германика

Немски и Виа Германика

Или защо цял Бургас знае, че Виа Германика са най-добрите?

През 2021 година Виа Германика навърши 20 години! Един сериозен юбилей, който недвусмислено показва, че клиентите, които ни се довериха, са доволни и ни препоръчват. А какъв по-голям повод за гордост от признанието на труда ни. И от това, че изпълняваме отлично нашата социална мисия за изключително добра образованост по немски език, доказвайки, че това е възможно с качествено изградена учебна стратегия, а не с количествено натрупване на безсмислен брой часове.

Зад 20 годишната история на Езиков център Виа Германика стоят несъмнено реална методическа компетентност не на думи, а с дела и нестихващ творчески педагогически труд. Виа Германика е всъщност една успешно осъществена идея – идеята за обучение по немски език в система според целта на клиента. Тази твърде различна за България визия и досега е в пълен разрез с утвърдените практики за накъсани частни уроци или за общи езикови курсове, в които се смесват клиенти на 10 години с такива на 50. Нормално е при това положение клиентите да считат, че не могат да се справят с немския език. Причината е, че често дори от специалисти се игнорира непреходния факт, според който именно учебната цел определя съдържанието на уроците в курса. А успешното усвояване на съдържанието, заради което е дошъл курсистът, зависи всъщност тясно от неговите интереси. Тогава не е ли естествено хората на различна възраст да имат различни интереси и затова да учат по различни програми? При това всеки, както езиково надареният така и този, който по-трудно се справя, да реди езиковия пъзел без пропуски, в системна прогресия и да го надгражда умело?

Ето тази образователна идея успя да претвори в реалност екипът на Виа Германика под експертното ръководство на г-жа Гинка Витанова. И да я отстои и доразвие търпеливо през времето. Бяха създадени ясните и точни учебни програми по немски език за обучение според целта на курсиста, програми без аналог в България и абсолютно в интерес на клиента и неговата реализация. Не помпозни, а полезни, приятни, практични. Ето кои са те:

1. Сертификатните курсове за гимназисти по системата Витанова с цел следване в Германия

2. Разговорните курсове за възрастни с цел работа в немска фирма в Германия, Австрия или България

3. Комуникативни курсове по немски за деца в 3 възрастови групи с цел ранно приобщаване към многообразието на езиците в нашето VG-Schule - присъствено и онлайн.

4. Специализираните курсове по немски за определени професии с цел работа и конкретни езикови знания

5. И вече онлайн обучение по немски език за деца, ученици и възрастни на собствената ни интернет платформа Онлайн Виа Германика с авторския онлайн самоучител на Гинка Витанова "Немският е лесен"

Кои са обаче предимствата на така създадените учебни програми? Печели ли всъщност клиентът и ако да, какво?

1. Клиентът е мотивиран – учи за своите собствени конкретни цели от близкото бъдеще - работа, следване, стаж…. Той инвестира в себе си и в своите планове. Не пилее ценно време.

2. Клиентът учи с хора, които споделят обща цел и имат зад гърба си еднакъв социален опит. Така всеки може да учи и от другия. Ефектът се мултиплицира.

3. Клиентът учи с равнопоставени и по цел и по възраст. Всеки час той има по този начин и точен критерий за собственото си можене. И се чувства комфортно. Затова учи и успешно.

И така клиентът във Виа Германика учи, за да знае! Без да губи времето си! Оптимално бързо. И в крайна сметка много изгодно. Защото времето и знанията наистина са пари. И точно хилядите ни доволни курсисти и техните семейства създадоха слогана „Виа Германика – най-добрите“, защото са видели ползата от нашите курсове! Полза двукратна и като знания създаващи самочувствие и като по-сетнешна финансова възвращаемост. 

Искате и вие да учите немски при най-добрите?  Попълнете тогава формуляра по-долу или да позвънете на телефон: 0894 37 6667. Актуалните курсове може да видите постоянно обновявания график за провеждане на присъствено обучение. А ако не сте от Бургас, влезте в Онлайн Виа Германика и учете немски по изключително добрия онлайн самоучител по немски на Гинка Витанова, независимо от времето и мястото. Ще се убедите, че когато онлайн уроците са направени професионално, те са много полезни. Както всичко, което предлага Виа Германика!

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *