ОЕЕР

ОЕЕР

ОЕЕР

Общата европейска езикова рамка / ОЕЕР/ е създадена и развита от Съвета на Европа с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими в една валидна за цяла Европа скала.В основата и са залегнали диференцираните описания  на четирите езикови умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене, писане.

С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) дефинира 3 основни нива на езикови компетенции : А -елементарно използване на езика, B – самостоятелно използване на езика и C – компетентно използване на езика, които са разделени на 6 степени.

Международните сертификати по всички езици се издават в съответствие с нивата на ОЕЕР.

 

 

Update cookies preferences