Онлайн немски във Виа Германика - модерната класика

Онлайн немски във Виа Германика - модерната класика

Онлайн немски във Виа Германика -  модерната класика

В Немски Езиков Център Виа Германика се провеждат качествени онлайн курсове по немски за 2 възрастови групи: за ученици от 8 до 12 клас и за възрастни над 18 г. с учител в реално време.

Как сме изградили ние качественото си онлайн обучение по немски? Какво е различното от масово предлаганите многобройни курсове в страната? И като е онлайн, може ли да е добро? 

Отговорът е лесен, защото качеството за нас винаги е било приоритет!

Без да изневеряваме на стила си ние изградихме онлайн обучението си така, че курсистът да учи немски още по-лесно и по- удобно. Традиционното присъствено обучение сега е в дигитална форма с познатите отлични преподаватели. Но подкрепата за курсиста е още по - голяма, защото създадохме страхотни интерактивни упражнения и учебни материали към всеки урок от нашите виртуално-присъствени курсове на нашата платформа Онлайн Виа Германика. Така успяхме да постигнем индивидуализиране на учебния процес, като предлагаме допълнителни целенасочени упражнения с проверка на всеки курсист. И комфортната възможност той да работи с тях, когато пожелае. Затова наричаме нашето онлайн обучение по немски МОДЕРНАТА КЛАСИКА.

Ето и детайлите:

Немски в познат класически вариант: В какво се изразява класическата същност на нашите курсове по немски?

основават се на познатата на всички комуникативна методика на чуждоезиковото обучение

надграждат знания в стройна система

изискват активна подготовка на домашни работи

стимулират лична активност в учебния процес

имат традиционно голям обем, за да може да се изгради спиралата на успешния учебен процес на Виа Германика - преподаване, първично затвърждаване, вторично затвърждаване, прилагане на знанията, тестване.

Спазването на методичните стъпки на учебния процес за превръщане на знанията от пасивни в активни е характерен стил на работата във Виа Германика. То е важно условие за усвояване на огромния учебен материал на всяко ниво по умения и знания. Затова ние работим

- без странни непотвърдени методики,

- без фрагментарност в подготовката,

- без съкращаване на учебния материал,

- без пасивност в час,

- без прескачане на продуктивните умения говорене и писане - най-трудоемките в чуждоезиковото обучение. 

Немски в модерна дистанционна форма

Това класическо съдържание на нашите курсове по немски вече поднасяме в модерна онлайн форма.

Причините произтичат от времето, в което живеем:

новото поколение курсисти е дигитално, старите форми са му скучни и демоде, затова учебният процес не може да е ефективен.

тази форма е безопасна и достъпна независимо от мястото на пребиваване. Пътуванията и мястото на живеене са без значение и без допълнителни разходи.

изградени с формите на дистанционното преподаване курсовете ни са изключително компактни, подготовката на курсистите е ефективна, а изпитванията ни изграждат дигиталните умения за недалечните онлайн езикови изпити.

учебниците, с които работим са от най-ново поколение, с електронни варианти, допълнителни безплатни интерактивни упражнения, медийни форми от най-различен вид и актуален немски за възрастта на курсистите. Всичко с най-добро качество!

курсистите ни печелят много свободно време - нали не се налага да пътуват до Езиковия Център! Но и имат свободата да избират обучение според своите представи и учебното съдържание, а не според това, дали могат да стигнат до физическия адрес.

Защо да се включите?

Качественото обучение по немски в днешно време вече не може без онлайн форми! С Виа Германика просто ще учите немски задълбочено и сериозно по съвременен начин. Без всякакво съмнение онлайн форматът на обучение е най-подходящият за настоящите младежи. А и всеки може да извлече допълнителни дивиденти за себе си, стига да иска! Записването онлайн е възможно винаги - 24/7 - запитване с този формуляр.

 

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *