Онлайн немски във Виа Германика - модерната класика

Онлайн немски във Виа Германика - модерната класика

Онлайн немски във Виа Германика -  модерната класика

В Немски Езиков Център Виа Германика се провеждат качествени онлайн курсове по немски за 2 възрастови групи: за ученици от 8 до 12 клас и за възрастни над 18 г. Записването е удобно онлайн на официалния сайт на Виа Германика с помощта на формуляра за записване. За въпроси и разяснения, както и тест за определяне на ниво може да се обадите на телефон 0894 37 6667  

Как сме изградили ние качественото си обучение? Какво е различното от масово предлаганите многобройни курсове в страната? И като е онлайн, може ли да е добро? 

Отговорът е лесен, защото качеството за нас винаги е било приоритет!

Без да изневеряваме на стила си ние изградихме такова онлайн обучение, че курсистът да учи още по-лесно и удобно. Традиционното присъствено обучение сега е в дигитална форма с познатите отлични преподаватели. Но подкрепата за курсиста е още по - голяма, защото създадохме платформа за лесно учене, където и да си.

Затова наричаме нашето онлайн обучение - в група или индивидуално - МОДЕРНАТА КЛАСИКА!

Ето и детайлите:

 

Немски в познат класически вариант

 

В какво се изразява класическата същност на нашите курсове по немски?

 

основават се на нова, но позната на всички методика на чуждоезиковото обучение

надграждат знания в стройна система

изискват активна подготовка на домашни работи

стимулират лична активност в учебния процес

имат традиционно голям обем, за да може да се изгради спиралата на успешния учебен процес на Виа Германика - преподаване, първично затвърждаване, вторично затвърждаване, прилагане на знанията, тестване.

Спазването на стъпките на учебния процес за превръщане на знанията от пасивни в активни е характерен стил на работата във Виа Германика и важно условие за усвояване на огромния учебен материал на всяко ниво по умения и знания. 

Затова курсовете ни по немски са класически, а това означава: 

без странни непотвърдени методики, без фрагментарност в подготовката, без съкращаване на учебния материал, без пасивност в час, без прескачане на продуктивните умения говорене и писане - най-трудоемките в чуждоезиковото обучение. 

Немски в модерна дистанционна форма

Това класическо съдържание на нашите курсове по немски вече поднасяме в модерна онлайн форма.

Причините произтичат от времето, в което живеем:

новото поколение курсисти е дигитално, старите форми са му скучни и демоде, затова учебният процес не може да е ефективен.

тази форма е безопасна и достъпна независимо от мястото на пребиваване. Пътуванията и мястото на живеене са без значение и без допълнителни разходи.

изградени с формите на дистанционното преподаване курсовете ни са изключително компактни, подготовката на курсистите е ефективна, а изпитванията ни изграждат дигиталните умения за недалечните онлайн езикови изпити.

учебниците, с които работим са от най-ново поколение, с електронни варианти, допълнителни безплатни интерактивни упражнения, медийни форми от най-различен вид и актуален немски за възрастта на курсистите. Всичко с най-добро качество!

курсистите ни печелят много свободно време - нали не се налага да пътуват до Езиковия Център! Но и имат свободата да избират обучение според своите представи и учебното съдържание, а не според това, дали могат да стигнат до физическия адрес.

Защо да се включите?

Качественото обучение по немски в днешно време вече не може без онлайн форми! С Виа Германика просто ще учите немски задълбочено и сериозно в модерна онлайн форма. Тя е най-подходящата за настоящите ученици, в която всеки може да извлече допълнителни дивиденти за себе си, стига да иска! Записването онлайн е възможно винаги - 24/7 - направете го днес с този формуляр.

 

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *