В Езиков Център Виа Германика работим усилено над успешните форми за дистанционно обучение по немски. И резултатите не закъсняват! Изцяло овладян учебен материал показват курсистите от сертификатните ни курсове по немски при всички умения, включително и умението говорене! Обучението ни по изготвяне на успешни презентации също даде своите отлични резултати. Проектите от Първата проектна седмица ни зарадваха с добра визуализация и структурирано излагане на избраната тема в отлична немска реч. И какво разнообразие от теми!

Определено всички и курсисти и преподаватели изпитахме удовлетворение от дългата ни съвместна работа за проектната седмица!