Търсиш учител по немски?

Търсиш учител по немски?

Търсиш учител по немски?

Обади се във Виа Германика на 0894 37 6667 още днес. Защото можеш да започнеш уроци по немски веднага с квалифициран учител по ефективна учебна програма за практическо усвояване на немския език. 

 

За кого е подходящо индивидуалното обучение по немски?

За клиенти, които работят с особен график и не могат да се включат в групово обучение по немски.

За гимназисти, които не могат да учат немски в събота и неделя. 

За всички, които искат да учат немски със собствено темпо под ръководството на опитен преподавател, защото смятат, че така ще извлекат най-големи учебни ползи за себе си.

 

Какви са предимствата на индивидуалната форма на обучение по немски?

Удобство - Занятията по немски се провеждат в удобно за курсиста време, с когото се договаря индивидуален график на обучение. Часовете могат да се провеждат преди обяд, след обяд или вечер.

Ефективност - Курсистът разполага с цялото внимание на преподавателя. Той може да задава въпроси по собствените си пропуски от учебния материал. И да ги запълва според личния си стил на учене.

Успеваемост -  Собственият учебен прогрес е изцяло съобразен с начина и темпото на учене на курсиста. Затова учебните успехи водят до висока лична удовлетвореност. А това е моторът на личната мотивация и личния успех.

 

Какво включва индивидуалното обучение по немски във Виа Германика?

Обучение, което се води от квалифициран и опитен преподавател - филолог със специалност за преподаване на немския език като чужд.

Учебни занятия, които развиват комуникативните умения на курсиста, защото са насочени към практическо приложение

Предоставяне на лексиката към всеки урок 

Разбираеми и точни обяснения на граматиката и упражненията

Проверка на домашните задачи с ясен, надграждащ коментар

Експертни съвети за ефективното научаване на учебния материал

Четене и слушане с разбиране и обяснения за прилагане на стратегиите за успешно справяне със задачите.

Приятна, мотивираща учебна атмосфера.

 

Как се провеждат индивидуалните уроци по немски във Виа Германика?

Индивидуалното обучение по немски във Виа Германика се провежда по нашите учебни програми за възрастни или гимназисти по нива.

Честотата на занятията се провеждат според желанието на клиента и нашите възможности.

Винаги се вземат по 2 уч.ч на занятие.

Учебният час е с продължителност 40 минути.

Занятията се провеждат онлайн по ZOOM с включени камери и хартиени учебници.

Учебниците се набавят от курсиста.

Цените са публикувани на главната страница. Записването е онлайн с формуляра по-долу. Плащането е с банков превод.

Свържете се с нас за подробности по графика на 0894 37 6667.

 

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *
Update cookies preferences