Сертификатен немски - точно за теб. Концепция

Сертификатен немски - точно за теб. Концепция

Сертификатен немски - точно за теб. Концепция

Защо серификатното обучение по немски за ученици в Немски Езиков Център  Виа Германика ще ти допадне? Класическото Старо и Иновативното Ново си дават среща в тези курсове по немски. И отговарят на интересите на младежите, защото те отдавна са дигитални! Ние добре знаем това и над 20 години обновяваме учебната си програма по немски с най-модерни форми и системи за учене на немски език. 

Ето каква е концепцията ни за успешно изучаване на немски език, изложена в 10 кратки характеристики:

⦿ Крайната цел на цялостното ни обучение по немски за ученици е успешното полагане на изпит за немски сертификат TestDaF, DSD Stufe II  или пък сертификатите на Гьоте институт по нива. С тези документи се доказват знанията по немски за прием в университет или за работа. Курсовете по немски език за ученици включват пълния обем учебен материал с около 2000 думи на ниво, както и изграждане на стратегиите за изпитна подготовка.

⦿ По време на занятията работим активно по всички езикови компетенции, без да спестяваме развиването на умението Говорене. Постепенно разширяваме устната комуникация в монологична и диалогична реч. Работим и над нововъведените цели на чуждоезиковото обучение свързани с медийната и дигиталната грамотност. 

⦿ Част от курсовете ни по немски са също заключителните изпити по немски на края на всеки модул – писмен и устен. Те се провеждат на обявените дати и не се заплащат допълнително. На края на курса се издава удостоверение също без екстра заплащане.

⦿ Организацията на учебния процес е съобразена изцяло със свободното време на младежите. Стартът на отделните модули се редува с достатъчно ваканции между тях. Курсовете ни по немски са винаги дневни: съботно-неделни през учебната година и супер интензивни през лятото. Учебната ни програма се основава на комуникативната методика. 

⦿ Курсовете по немски в Езиков Център Виа Германика се водят само от квалифицирани преподаватели – филолози, които подкрепят, поощряват и подпомагат своите курсисти с ценни съвети за учене на немски и експертно изготвени материали за визуализация, обобщение и тестване на учебния материал. 

⦿ Всички курсовете по немски за ученици се провеждат онлайн с учител на живо в реално време с помощта на платформата ZOOM. Курсистите и техният преподавател са в непрекъснат диалог при преподаване и упражняване на учебния материал. Всички грешки се коментират, поправят и се издават насоки за домашната работа и автономното учене. 

⦿ Занятията по немски се водят по специално написани за тяхната възраст немски учебни системи в хартиен формат. Те са последно поколение учебници, които са съобразени с дигиталната реалност и развиват всички умения равностойно както по класически начин, така и с помощта на различни безплатни приложения, които се ползват на смартфон. Базирани са на комуникативната методика и отговарят на новите изисквания на променената вече Езикова Рамка. 

⦿ Знанията се прилагат на практика още в час. Уроците разработват съвременни теми и мотивират към оживени дискусии, извеждат модерна лексика и фразеология, допълват се с филми и упражнения по фонетика. Онлайн форматът на курсовете дава необятна възможност за интересни форми на учене и изява на курсистите по творчески задачи. 

⦿ С помощта на разнообразните онлайн форми на работа подобрихме неимоверно индивидуалния подход, самоподготовката и научаването на преподадения материал във всички направления на обучението по немски език. Нашите курсисти могат вече да се упражняват самостоятелно, без да се притесняват, по изключително разнообразен начин с помощта на 2 канала:

- безплатното приложение към учебника за смартфон

- учебните ресурси на нашата образователна платформа Онлайн Виа Германика.

⦿ Онлайн Виа Германика е учебната платформа на Виа Германика. Там всеки наш курсист активира свой личен акаунт с плащането на курса. В своя профил той може да се подготвя за учебните часове, като учи думите по уроци в речникова форма. Или пък като си припомня обяснения граматичен материал в час. Или да се подготвя за тестовете с обобщаващи интерактивни упражнения за лексика, граматика или текстове. 

Резултатът на нашето обучение: Ето как говорят нашите курсисти на ниво А2 - плавно, свободно, сигурно!

 

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *