Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 1. част

Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 1. част

2015-05-15 10:58:02
Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 1. част

Част I. Силните глаголи в немския език - един урок на Гинка Витанова в 3 части.

"Да учим Немски с Виа Германика" 

Ако искате да видите тази част като видеоурок, проследете този линк: https://www.youtube.com/watch?v=SnJoUesPQKM

В нашата преподавателска работа често се сблъскваме с въпроса: Кое е по-важно в езика – думите или граматиката? Зададен така този въпрос предопределя некоректния отговор. Защото най-важното при ученето на немски език / а с това и на всеки друг чужд език/ е развиването на уменията  да се изразяваш и да разбираш. За тази цел са необходими възможно най- голям брой думи, но в определена връзка и форма. Затова лексиката, граматиката и 4те умения вървят ръка за ръка. Така обвързани те способстват за лесно учене на езика в цялост.

Въпреки абсолютно подчинителната роля на немската граматика при усвояването на немския език като чужд, почти всички въздишат повтаряйки познатото клише, че тя е трудна. Но дали това е така наистина? Или начинът на учене е бил не най- добрият? В рубриката ни „Да учим Немски с Виа Германика“ в 3 последователни статии ще предложа малко помощ  за лесно учене в система  на силните глаголи – квалифицирани почти винаги като голям проблем.

И така: Научими  ли са силните глаголи в немския език?

Да, първото решение на този проблем е в техния малък брой: всички неправилни глаголи в немския език са само 180. От тях трябва да отделим силните глаголи - пример: sprechen – sprach – gesprochen. Употребимите глаголи от този тип са около 100. Впечатлението за тяхната многобройност идва всъщност от факта, че са  най-употребяваните глаголи в ежедневието.

Да, второто решение идва от близката аналогия с неправилните форми в английския език. А той за всички е първият чужд език, с който се започва от детската градина.

И третото решение за лесно и безпогрешно научаване на силните глаголи ще Ви представя сега: Всички силни глаголи могат да се подредят в 7 групи в зависимост от промяната на гласната в 3те форми – Präsens, Präteritum, Perfekt. Така на практика  гласната в корена  на глагола в сегашно време показва промените в миналите времена. Ето първите 2 групи:

1а.       Група: ei  ⇒ ie ⇒ ie (langes i)

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

bleiben

blieb

geblieben

schreiben

schrieb

geschrieben

schweigen

schwieg

geschwiegen

leihen

lieh

geliehen

1в.       Група:  ei ⇒ i ⇒ i (kurzes i)

greifen

griff

gegriffen

streiten

stritt

gestritten

leiden

litt

gelitten

vergleichen

verglich

verglichen

2.       Група:  ie ⇒ o ⇒ o

bieten

bot

geboten

fliegen

flog

geflogen

riechen

roch

gerochen

schließen

schloss

geschlossen

И така, както сами виждате в 3те форми на глаголите има повторяемост. Учейки в система, Вие намалявате грешките до абсолютния минимум и научавате формите  не само правилно, но и бързо.

Ако харесвате моя стил на преподаване и искате да учите немски последователно и съдържателно, регистрирайте се в Онлайн Виа Германика. С новата ми учебна система "Немският е лесен" всеки може да учи немски, където и да се намира. Влезте тук

Viel Spaß liebe Freunde! Deutschlernen mit Via Germanika ist leicht!

Ваша Гинка Витанова

Тук линковете към следващите части: за 2 част, за 3 част, за 4 част.  И по-новите попълнения за Konjunktiv II в личния ми блог. :

Първа част и втора част.

Update cookies preferences