Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 3 част

Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 3 част

2015-06-03 09:07:07
Гинка Витанова: Немският език е лесен. Ако го учиш в система! 3 част

Част III. Силните глаголи в немския език

Скъпи приятели на Езиков Център Via Germanika! Празниците отминаха и отново можем да се настроим на учебна вълна.  Ето я и последната трета част на моята статия за силните глаголи. В нея съм включила последните 2  групи. Вече се уверихте, че структурирането на учебния материал е от особено голямо значение за начина на учене и процеса на научаване. Този процес обхваща периода от разбирането на новото в урока до прилагането му активно. А за езиковите знания е изключително важно да могат да влизат бързо в употреба. Но ученето в система ти дава и още едно предимство- не само лесно да прилагаш, а и лесно да научаваш новите езикови елементи. Защото те просто допълват поредното парче от пъзела. Ученето в система ти дава много знания за кратко време при това придобити лесно! Ето защо учебните програми на Езиков Център Via Germanika са успешни за всеки клиент - те са подчинени на успешния учебен процес! Тези мои принципи в организацията на учебния процес са залегнали и в моя авторски онлайн-учебник "Немският е лесен". Той е публикуван в специалната платформа на Онлайн Виа Германика. Тествайте тук.

Сега вече надявам се, силните глаголи не са плашило за никого. Дори и изключенията се запомнят лесно, защото в основата си се опират на тези 7 групи. Ето тук последните 2 групи:

             6. Група: a ⇒ u ⇒ a

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

fahren

fuhr

gefahren

schlagen

schlug

geschlagen

waschen

wusch

gewaschen

laden

lud

geladen

            7. Група: a ⇒ ie ⇒ a

fallen

fiel

gefallen

halten

hielt

gehalten

lassen

ließ

gelassen

schlafen

schlief

geschlafen

За тези, които не са прочели първата и втората статия, ето линковете към тях: http://viagermanika.com/гинка_витанова_немският_език_е_лесен_ако_го_учиш_в_система_-3720.html

http://viagermanika.com/гинка_витанова_немският_език_е_лесен_ако_го_учиш_в_система_2_част-3740.html

Онлайн обучението по немски на Виа Германика може да намерите тук.

Viel Spaß liebe Freunde!

Deutschlernen mit Via Germanika ist leicht!

Ihre Ginka Vitanova

Update cookies preferences