Добър онлайн курс по немски - мисия възможна

Добър онлайн курс по немски - мисия възможна

Добър онлайн курс по немски - мисия възможна

Какво е добро обучение по немски и какво е лошо, некачествено обучение по немски? Дали наистина форматът предизвестява качеството на ученето или критерият трябва да е бъде ясно определен? Ако наистина стандартното обучение по езици в българското училище с учител в класната стая е най-доброто, защо тогава младежите не могат да говорят плавно и търсят помощ не само за изпити или матури? Гинка Витанова и нейното становище за качественото обучение по немски:

 

Онлайн обучението дава на всички равен старт

Да имаш достъп до качествени образователни услуги досега е било привилегия за много малка част от света. Докато не се намесиха технологиите. Те осигуриха  ЛЕСЕН и ЕВТИН начин за включване във всякакъв вид обучение, включително и езиково. Граници, място, време и други някога непреодолими препятствия сега вече не са проблем. Всеки може да осъществи мечтите си. Или да започне да мечтае. Затова образователният принцип за ДОСТЪПНОСТТА до качествено обучение за мен е основен принцип. Той дава перспектива и гради светове. Мястото, в което живееш, вече не е от значение. Онлайн обучението дава на всички равен старт! 

Харесвам онлайн обучението по немски като формат. То е достъпно за всеки, който ИСКА и МОЖЕ да научи немски език. Затова вложих много усилия, заедно с екипа ми да разработим 2 вида онлайн обучение по немски с високо качество.

 

Как се измерва качеството в езиковото обучение по немски?

Моят професионален опит доказва следното: Еднакво трудно и еднакво отговорно е да се организира добро цялостно обучение по немски / и всеки чужд език / независимо от формата - присъствен или онлайн. Качеството на езиковото обучение зависи от съдържанието на курса и умелото развиване на практически езикови умения по време на учебния процес, а не от начина на провеждане. 

Изхождайки от дългогодишния ми опит, аз продължавам да съм привърженик на СИСТЕМНОСТТА и ГОЛЕМИЯ ОБЕМ в преподаването и усвояването на знания и УМЕНИЯ, защото желая отлични резултати от работата си.  Въпреки че на пазара на езиковите услуги се тиражира / и то успешно / хаотичното натрупване само на знания и необвързването им с езикови умения, аз имам не едно доказателство за пропиляни време, финанси и възможности при изучаване на немски език по деструктивен начин. Това води до отрицателни резултати и разочарование. Но не онлайн обучението е причината. Многобройните ми примери са от присъственото обучение в класна стая с учител. 

 

Какво е добро и какво лошо обучение по немски? 

Доброто обучение по немски залага на системни знания и едновременно изграждане на практически компетентности по изучавания език. Професионално предизвикателство беше за мен да го постигна с присъственото обучение, а също и с присъствено - виртуалното. И при двата формата на обучението по немски във Виа Германика заложих на комуникативната методика.

Харесвам комуникативната методика, защото постига резултати и хората ползват немския език за реални неща. Избирам учебни системи, които дават голям обем знания и последователно изграждат всички умения, включително и новите. Такъв учебен час носи на истинския преподавател удовлетворение. А твърдя - и на ученика! 

Онлайн преподаването синхронно по ZOOM / както ние го осъществяваме / не само не влошава качеството на обучението ни по немски език, но го издига на по-високо ниво, защото имаме възможност да включим новите дигитални форми на работа, предлагани към учебниците от най-ново поколение. Към тях екипът ми и аз сме разработили допълнителни учебни материали към всеки урок, така както винаги сме го правили. Но вече го предлагаме по дигитален, удобен и ефективен в учебен аспект начин, като го качваме на нашата собствена учебна платформа. Там всичките ни клиенти имат собствен учебен профил с безплатен достъп до учебните ни материали изработени с много загриженост и внимание.  И това помагат много!! Онлайн обучението ни дава резултати по-лесно, с по-малко усилия от страна на учащия и без скука. А това е нашата цел, защото новите ни курсисти са дигитални от най-ранна възраст. 

Така изпълваме часовете най-вече с активности за развиването на немския език. Учебното занятие става интересно и мотивиращо. И разбира се УСПЕШНО: курсистите научават немски и НАПРЕДВАТ, а не тъпчат на едно място. И плуват в свои води. Една добра езикова школа трябва да се приспособи към стила на учене на младото поколение, а не да го дърпа назад! Това е моето разбиране за образованието.

Лошото, некачествено обучение по немски залага на повърхностното минаване на  някакъв учебник по немски език. От клиенти зная, че обучението им е осъществявано с учебници от преди 20- 30 години. А през това време не само методиката, а самият немски език се е променил. И особено начинът на общуване в ситуации, защото хората комуникират различно през годините, езиковите средства се променят. Но не само това! Предлагането на уроци на парче, неспазване логиката на учебника, когато от урок 2 се скочи на урок 6, а после на урок 1 и думите трябва да си ги извадиш сам. Това е лошо обучение по немски език. Или пък провеждането на учебни часове без учебник, който да осигурява връзката между знанията и преговора и да изгражда съответното ниво. Не е за учудване тогава, че на въпроса ми, по кой учебник са учили и кое е нивото им, повечето клиенти нямат отговор. Не знаят. Тази безсистемност говори не само за липса на всякакъв методически подход. Тя показва, че не те е грижа за хората, които обучаваш и бързо им слагаш табелата “Не можеш”. Ето това е характеристика на лошо обучение по немски. Пълното пренебрегване на езиковите умения и изграждане на “курсове” изцяло на граматически вместо на комуникативен принцип  - това също е езиково обучение с лошо качество. И това се предлага както с учител, така и онлайн!  Така че да се дамгосва онлайн обучението по чужд език като не добро е най-малкото некоректно. Форматът не е определящ!

Може ли онлайн обучението по немски да е добро? Естествено! Ако е изградено в интерес на курсиста и предлага системни знания в голям обем и развиване на практически умения. Опитайте с Виа Германика - напредъкът е гарантиран!

Име и фамилия на курсиста: *
Имейл: *
Телефон: *
Вид обучение по немски: *
Възрастова група: *
Избирам курс: *
Пояснения за курса / индивидуалното обучение:
Запознат съм с условията за записване и ги приемам.: *
Update cookies preferences